Úroveň bydlení jako odraz kvality života jedince v postmoderní společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Úroveň bydlení jako odraz kvality života jedince v postmoderní společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Staňková, Iva
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:44Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:44Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32329
dc.description.abstract V současné době je kvalita života jedince závislá na mnoha faktorech. Jedním z nich je i úroveň bydlení člověka v postmoderní societě. Proto si tato diplomová práce klade za cíl zprostředkovat pohled na problematiku spotřeby bydlení, především bydlení nájemního a vlastnického v bytových domech, které tvoří nejčastější právní formu bydlení. Součástí předkládané diplomové práce je sociologický výzkum kvantitativního charakteru zaměřený na zjištění úrovně bydlení jako odrazu kvality života jedince v dnešní společnosti.
dc.format 118 s. (27 816 znaků).
dc.format.extent 3435912
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kvalita života cs
dc.subject bydlení cs
dc.subject urbanizace cs
dc.subject nájemní byt cs
dc.subject byt v osobním vlastnictví cs
dc.subject konzumerizmus cs
dc.subject konzument cs
dc.subject producent cs
dc.subject konzumní společnost cs
dc.subject postmoderní společnost cs
dc.subject quality of life en
dc.subject housing en
dc.subject urbanization en
dc.subject rental flat en
dc.subject owner-occupied flat en
dc.subject consumerism en
dc.subject consumer en
dc.subject producer en
dc.subject consumer society en
dc.subject postmodern society en
dc.title Úroveň bydlení jako odraz kvality života jedince v postmoderní společnosti
dc.title.alternative Standard of Housing As a Reflection of Life Quality of an Individual in Postmodern Society
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Palovčíková, Geraldina
dc.date.accepted 2015-05-12
dc.description.abstract-translated Nowadays life quality of an individual depends on many factors. One of them is standard of housing of people in postmodern society. Therefore this thesis sets the task of mediating the opinion of the issue of housing consumption, mainly rental and owner-occupied housing in apartment buildings which are one of the most common legal forms of housing. Presented thesis also includes sociological research of quantitative character focused on finding out housing standard as a reflection of life quality of an individual in contemporary society.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35912
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-03-25
local.subject nájemní domy cs
local.subject vlastníci domů cs
local.subject životní úroveň cs
local.subject rental houses en
local.subject home owners en
local.subject cost and standard of living en


Files in this item

Files Size Format View Description
staňková_2015_dp.pdf 3.276Mb PDF View/Open None
staňková_2015_op.doc 58.5Kb Unknown View/Open None
staňková_2015_vp.doc 54Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account