Uplatnění nezaměstnaných na trhu práce prostřednictvím projektu ESF - Odborné praxe pro mladé do 30 let v Jihomoravském kraji

DSpace Repository

Language: English čeština 

Uplatnění nezaměstnaných na trhu práce prostřednictvím projektu ESF - Odborné praxe pro mladé do 30 let v Jihomoravském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Muselíková, Miroslava
dc.contributor.author Konečná Marková, Martina
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:49Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:49Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32361
dc.description.abstract Diplomová práce si klade za cíl zhodnotit přínos projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Jihomoravském kraji pro uchazeče o zaměstnání - mladé lidi do 30 let bez pracovní praxe a také pro zaměstnavatele, kteří byli do projektu zapojeni. První část práce je věnována Evropskému sociálnímu fondu, ze kterého jsou čerpány a poskytovány prostředky na tento a další projekty. Druhá kapitola se zabývá navazujícími operačními programy, především programem Lidské zdroje a zaměstnanost. Část práce také pojednává o Úřadu práce České republiky, která je příjemcem finanční podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V praktické části je výzkumem zjišťován přínos projektu v praxi.
dc.format 85 s.
dc.format.extent 2508979
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject projekt cs
dc.subject uchazeč o zaměstnání cs
dc.subject přínos cs
dc.subject odborné praxe cs
dc.subject Úřad práce ČR cs
dc.subject operační program cs
dc.subject Evropský sociální fond cs
dc.subject project en
dc.subject aspirant who requires a job en
dc.subject contribution en
dc.subject expert practice en
dc.subject employer en
dc.subject labour office of Czech republic en
dc.subject operational programme European social fund en
dc.title Uplatnění nezaměstnaných na trhu práce prostřednictvím projektu ESF - Odborné praxe pro mladé do 30 let v Jihomoravském kraji
dc.title.alternative How the Unemployed Find the Job on the Labour Market Thanks to ESF Project ? Professional Practice for People under 30 in South Moravian Region
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Němcová, Zuzana
dc.date.accepted 2015-05-12
dc.description.abstract-translated This thesis aims to evaluate the benefits of the project Proffesional Practice for Youth till 30 who requires a job in the South Moravian Region - Astpirants are young people without occupational practice and for employers who were affilated to this project. The first part is focused on European social funds, where the resources are exploited and afforded for this project or future projects. The second chapter deals with the operational programme, especially with Human resources development operational programme and employment. Part of the thesis deals with the labour office of Czech republic, the labour office is the akceptor of financial support from Human resources development operational programme and employment. Practical part inquires benefit of the project in practice by research.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 36034
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-03-27
local.subject evropské fondy cs
local.subject zaměstnanost cs
local.subject osoby 30+ cs
local.subject Jihomoravský kraj (Česko) cs
local.subject European funds en
local.subject employment en
local.subject persons 30+ en
local.subject Moravia, Southern (Czechia) en


Files in this item

Files Size Format View Description
konečná marková_2015_dp.pdf 2.392Mb PDF View/Open None
konečná marková_2015_op.doc 54Kb Unknown View/Open None
konečná marková_2015_vp.docx 19.67Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account