Stanovení obsahu cholesterolu ve zvěřině divokých prasat

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Stanovení obsahu cholesterolu ve zvěřině divokých prasat

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gál, Robert
dc.contributor.author Rychlík, Antonín
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:52Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:52Z
dc.date.issued 2015-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32371
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na stanovení obsahu cholesterolu ve zvěřině divokých prasat. V teoretické části je popsán stav černé zvěře v českých honitbách. Dále je charakterizován cholesterol a jeho obsah v potravinách. Popsány jsou běžně používané analytické metody využívané pro stanovení cholesterolu se zaměřením na metodu GC. Experimentální část je zaměřena na stanovení obsahu cholesterolu plynovou chromatografií s plamenovým ioni-začním detektorem (GC/FID) ve vybraných vzorcích selat, dospělých samic a samců divo-kých prasat.
dc.format 88 s. (113045 znaků)
dc.format.extent 2255230
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject cholesterol cs
dc.subject divoké prase cs
dc.subject plynová chromatografie cs
dc.subject GC/FID cs
dc.subject cholesterol en
dc.subject wild boars en
dc.subject gas chromatography en
dc.subject GC/FID en
dc.title Stanovení obsahu cholesterolu ve zvěřině divokých prasat
dc.title.alternative Determination of Cholesterol in Venison Wild Boar
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Škrovánková, Soňa
dc.date.accepted 2015-05-26
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on the determination of cholesterol in venison wild boars. The theoretical part describes the situation in the czech boar hunting grounds. Furthermore, there is characterized cholesterol and its content in foods. Conventional analytical methods used for the determination of cholesterol with a focus on the GC method are also described. The experimental part focuses on the determination of cholesterol by gas chromatography with flame ionization detector (GC/FID) in selected samples of piglets, adult males and females boars.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 36097
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
rychlík_2015_dp.pdf 2.150Mb PDF View/Open None
rychlík_2015_op.pdf 526.8Kb PDF View/Open None
rychlík_2015_vp.pdf 517.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account