Netradiční oleje s antimikrobními účinky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Netradiční oleje s antimikrobními účinky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Věra
dc.contributor.author Vinklerová, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:44:04Z
dc.date.available 2015-07-24T12:44:04Z
dc.date.issued 2015-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33086
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá stanovením antimikrobních účinků pěti netradičních rostlinných olejů (tamanu, šípkový, rakytníkový, nimbový a olej z černého kmínu) na vybrané mikroorga-nismy. V teoretické části práce je popsáno chemické složení studovaných olejů, jejich vlast-nosti, využití v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu, jakož i metody pro hodnocení jejich antimikrobní účinnosti. Praktická část diplomové práce je zaměřená na stanovení inhibičních účinků studovaných olejů na vybrané gram-pozitivní a gram-negativní bakterie. Dále je práce věnována charak-terizaci těchto olejů pomocí vhodných fyzikálních a chemických metod. Jsou rovněž před-staveny výsledky z pilotních testů stanovení antioxidační aktivity a cytotoxicity.
dc.format 86 s.
dc.format.extent 2610665
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rostlinné oleje cs
dc.subject antimikrobní účinky cs
dc.subject antioxidační aktivita cs
dc.subject cytotoxicita cs
dc.subject vegetable oils en
dc.subject antimicrobial effect en
dc.subject antioxidant activity en
dc.subject cytotoxicity en
dc.title Netradiční oleje s antimikrobními účinky
dc.title.alternative Non-traditional Oils with Antimicrobial Activity
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mikulcová, Veronika
dc.date.accepted 2015-06-10
dc.description.abstract-translated Diploma thesis is dealing with the determination of antimicrobial activity of the five non-traditional vegetable oils (tamanu, rosehip, sea buckthorn, neem and black cumin oil) on selected microorganisms. The theoretical part describes chemical composition of the studied oils, their properties and use in cosmetics and pharmaceutical industries, as well as methods for the evaluation of their antimicrobial efficacy. The experimental part is focused on determination of the inhibitory effect of the studied oils on the selected gram-positive and gram-negative bacteria. A part of the thesis is focused on the characterization of these oils using relevant physico-chemical methods. The results of pilot tests for antioxidant activity and cytotoxicity of the oils are also presented.
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Technologie tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Fat, Detergent and Cosmetics Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 38618
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View
vinklerová_2015_dp.pdf 2.489Mb PDF View/Open
vinklerová_2015_vp.pdf 98.18Kb PDF View/Open
vinklerová_2015_op.pdf 529.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account