Analysing Accounting Statements and Information for the Financial Management of a Company XY

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Analysing Accounting Statements and Information for the Financial Management of a Company XY

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Analysing Accounting Statements and Information for the Financial Management of a Company XY
Autor: Lagin, Juraj
Vedoucí: Blahová, Michaela
Abstrakt: Cílem této práce je komplexně pojednávat o problematice finanční analýzy podniku, a to ve dvou částech, do kterých je tato práce rozdělená. V první teoretické části tato práce pojednává o samotné podstatě a smyslu zkoumání finanční stability podniku, zdrojích dat pro provedení finanční analýzy, hlavních metodách a nástro-jích finanční analýzy. Dále se zaobírá konceptem a nástroji celkového hodnocení finančního zdraví a mezipodnikového srovnávání. V druhé části práce jsou teoretické poznatky z první části aplikovány na vybraný podnik a shrnuty v poslední části práce, kterou tvoří závěrečné zhodnocení a vybraná doporučení.
URI: http://hdl.handle.net/10563/33940
Datum: 2015-02-16
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav financí a účetnictví
Studijní obor: Účetnictví a daně
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: A 39852


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
lagin_2015_dp.pdf 2.357Mb PDF Zobrazit/otevřít
lagin_2015_vp.pdf 389.4Kb PDF Zobrazit/otevřít
lagin_2015_op.docx 27.32Kb Microsoft Word 2007 Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet