Vakuový mikrovlnně těsný ventil

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vakuový mikrovlnně těsný ventil

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řezníček, Martin
dc.contributor.author Fiala, Václav
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:49:07Z
dc.date.available 2015-07-24T12:49:07Z
dc.date.issued 2015-01-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34015
dc.description.abstract Práce se zabývá konstrukcí součásti zařízení vakuové mikrovlnné pyrolýzy, která odděluje různá tlaková prostředí pomocí mikrovlnně propustné desky a umožňuje výměnu této desky bez přerušení pyrolýzního procesu. Teoretická část popisuje mikrovlnné záření, jeho využití, chování, vlastnosti, účinky a možnosti jeho vedení. Praktická část uvádí konstrukční požadavky na danou součást. Dále popisuje samotnou konstrukci součásti, její odzkoušení, vyhodnocení a inovace. Řešení konstrukčního zadání bylo nalezeno v návrhu vakuového, mikrovlnně těsného ventilu.
dc.format 59 s. (73 273 znaků).
dc.format.extent 3614644
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Mikrovlny cs
dc.subject ventil cs
dc.subject vakuum cs
dc.subject pyrolýza cs
dc.subject Microwaves en
dc.subject valve en
dc.subject vacuum pyrolysis en
dc.title Vakuový mikrovlnně těsný ventil
dc.title.alternative Vacuum Microwave-tight Valve
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Krátký, Petr
dc.date.accepted 2015-06-17
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the construction of the component for microwave vacuum pyrolysis, which separates different pressure spaces using microwave-permeable plate and enables the exchange of this plate without interrupting the pyrolysis process. The theoretical part describes the microwave radiation, its use, behavior, characteristics, effects and the possibility of its waveguide. The practical part presents constructional requirements for the mentioned component. It also describes the actual construction of the component, its testing, evaluation and innova-tion. The construction assignment solution was found in the design of the vacuum, microwave-tight valve.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 39969
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-22


Files in this item

Files Size Format View
fiala_2015_dp.pdf 3.447Mb PDF View/Open
fiala_2015_vp.pdf 871.2Kb PDF View/Open
fiala_2015_op.pdf 104.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account