Projekt e-marketingové strategie pro firmu Unilever Ghana

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt e-marketingové strategie pro firmu Unilever Ghana

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal
dc.contributor.author Kwarteng, Micheal Adu
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:49:11Z
dc.date.available 2015-07-24T12:49:11Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34034
dc.description.abstract V současné době se Internet marketing stává všudypřítomnou strategií, jak pro podniky nadnárodní, tak malé a střední. Společnosti zavádějí tuto strategii do svých již tradičních strategií z řady různých důvodů; ke zvýšení svých příjmů, zlepšení jejich interakce se zákazníky, apod. Bohužel, pokud jde o e-marketing, představy zákazníků jsou často odlišné od očekávání společností. Neúspěch z neuspokojených očekávání má své kořeny v neúčinné a neefektivním způsobem nasazené strategii společností. Společnost, která se může pyšnit svými úspěchy v e-marketingu a má globální uznání je Unilever. Unilever má mnoho divizí po celém světě, svou pozornost vytváří v závislosti na kulturní odlišnosti daných lokalit. Unilever Ghana je jednou z takových divizí, nacházející se v západní části Afriky. Společnost má pobočky ve všech deseti oblastech Ghany. Unilever Ghana vyrábí jak spotřební, tak drogistické zboží. Unilever je považován za společnost s dlouhodobou tradicí v Ghaně, díky různorodosti svých produktů. Tento projekt představuje teoretický základ pro e-marketingové strategie Unilever Ghana. Úvodní analytická část je primárně zaměřena na využití internetu v Ghaně. V projektové části byla provedena hloubková analýza očekávání a vnímání zákazníků, zaměřena především na využívání internetu na on-line nákupy, a to pomocí statistického nástroje SPSS, Fisherova exaktního testu závislosti algoritmů. Test závislostí je zaměřen na věk, úroveň vzdělání, stav příjmů, dále na vliv pohlaví a velikost on-line nákupního chování zákazníků v Ghaně. Bylo prokázáno, že statisticky existuje závislost výše uvedených proměnných při využívání Internetu v Ghaně. V souladu s tím, projekt identifikoval slabá místa v e-marketingových strategiích ve společnosti Unilever Ghana, analyzoval hloubku jejich slabosti a navrhl pragmatická opatření pro rychlejší růst a udržení si zákazníků. Projekt zvažuje časová, nákladová a riziková hlediska při jeho formulaci a provádění. V projektu byla zjištěna prospěšnost pro restrukturalizaci nového e-marketingového nástroje pro společnost Unilever Ghana.
dc.format 98 p.
dc.format.extent 1511890
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject E-marketing cs
dc.subject Unilever Ghana cs
dc.subject reengineering cs
dc.subject strategie cs
dc.subject E-marketing en
dc.subject Unilever Ghana en
dc.subject re-engineering en
dc.subject strategies en
dc.title Projekt e-marketingové strategie pro firmu Unilever Ghana
dc.title.alternative Re-engineering E-Marketing Strategies for Unilever Ghana
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Chovancová, Miloslava
dc.date.accepted 2015-05-25
dc.description.abstract-translated Internet marketing is becoming a pervasive strategy adopted by both Multinational and Small and Medium sized companies in this recent times. Companies introduce this strategy into their already traditional strategies for a number of reasons; to increase their profit base, increase their interaction with customers, and others. This notwithstanding, some customers are still derailed in their expectations from companies in terms of e-marketing. The bane of the unsatisfied expectations is rooted in the inefficient and ineffective manner these strate-gies are deployed by companies. One company that prides itself in e-marketing and has a global recognition is Unilever. Uni-lever has many divisions across the world with varied focal attention depending on the cultural identification of the locality. Unilever Ghana is one such division located in all the western part of Africa. The company has branches in all the ten regions of Ghana. Unilever Ghana produces both consumable and non-consumable goods. It is regarded as one of the long-standing companies in Ghana with variety of products. This project presents a theoretical background of e-marketing strategies of Unilever Ghana. The project also presents an introductory analytical part fundamentally on internet usage in Ghana. The project did an in-depth analysis on the expectations and perceptions of cus-tomers towards the use of internet in online purchasing using the SPSS statistical tool with its Fisher's exact test of dependence algorithm. The dependence of Age, Educational level, income status as well as Gender with the magnitude of online buying behavior of custom-ers in Ghana was tested. It was statically proven that there is a dependence of the afore-mentioned variables against the use of internet in Ghana. In line with this, a project was embarked upon to identify the weak areas of e-marketing strategies in Unilever Ghana, analyze the depth of weakness and proffer pragmatic measures to practicalise the strategies for accelerated growth and customer retention. The project considered time, cost and risk in its formulation and execution. The project was found to be beneficial to Unilever Ghana in restructuring its e-marketing strategies.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Economics and Management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 40003
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-27


Files in this item

Files Size Format View
kwarteng_2015_dp.pdf 1.441Mb PDF View/Open
kwarteng_2015_vp.docx 28.25Kb Microsoft Word 2007 View/Open
kwarteng_2015_op.docx 28.28Kb Microsoft Word 2007 View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account