Sledování úbytku laktózy během fermentace mléka s použitím HPLC-RI

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sledování úbytku laktózy během fermentace mléka s použitím HPLC-RI

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bubelová, Zuzana
dc.contributor.author Chodáková, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:49:23Z
dc.date.available 2015-07-24T12:49:23Z
dc.date.issued 2015-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34093
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou mléčné fermentace probíhající účinkem šesti bakteriálních kultur, používaných v mlékařském průmyslu. Hlavním cílem práce bylo sledování probíhající fermentace na základě snižování aktivní kyselosti, zvyšování titrační kyselosti a sledování úbytku laktózy ve vzorcích mléka, které byly zaočkovány kulturami a inkubovány po různě dlouhou dobu (do dosažení izoelektrického bodu) při 2 různých teplotách. Pro stanovení laktózy byla použita metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie s refraktometrickou detekcí. Z výsledků vyplývá, že fermentace k dosažení izoelektrického bodu trvala v rozmezí 4,5 13 hod. Delší čas byl vždy, podle očekávání, dosažen při nižší kultivační teplotě. Aktivní kyselost se v průběhu fermentace snižovala v průměru o hodnotu 2,2 a titrační kyselost se průměrně zvyšovala o 27 °SH. Průměrný úbytek laktózy byl o 35 % z původního obsahu.
dc.format 84 s.
dc.format.extent 2013853
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mléko cs
dc.subject jogurt cs
dc.subject mlékařské mikrobiální kultury cs
dc.subject laktóza cs
dc.subject fermentace cs
dc.subject pH cs
dc.subject °SH cs
dc.subject HPLC cs
dc.subject RI cs
dc.subject milk en
dc.subject yoghurt en
dc.subject milk bacterial cultures en
dc.subject lactose en
dc.subject fermentation en
dc.subject pH en
dc.subject °SH en
dc.subject HPLC en
dc.subject RI en
dc.title Sledování úbytku laktózy během fermentace mléka s použitím HPLC-RI
dc.title.alternative Determination of Lactose Decrease During Milk Fermentation with the Use of HPLC-RI
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mlček, Jiří
dc.date.accepted 2015-05-26
dc.description.abstract-translated Diploma thesis deals with milk fermentation proceeding by the action of 6 bacterial cultures which are used in milk industry. The main aim of this thesis was to observe fermentation process based on the decrease of active acidity, increase of titratable acidity and loss of lactose. Milk samples were inoculated with microbial cultures and incubated for various time periods (up to isoelectric point) at 2 different temperatures. High-performance liquid chromatography with refractive index detection was used for the lactose determination. The results imply that fermentation (up to isoelectric point) took about 4,5 12 hours. Longer fermentation time was obtained, according to expectation, at lower incubation temperature. Active acidity decreased by 2,2 and titratable acidity increased by 27 °SH during the fermentation. Lactose decline reached 35 % from the original amount.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 40090
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-23


Files in this item

Files Size Format View
chodáková_2015_dp.pdf 1.920Mb PDF View/Open
chodáková_2015_vp.pdf 532.2Kb PDF View/Open
chodáková_2015_op.pdf 525.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account