Marketingové komunikace kamenictví Rejda

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingové komunikace kamenictví Rejda

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Machová, Aneta
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:50:12Z
dc.date.available 2015-07-24T12:50:12Z
dc.date.issued 2015-01-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34330
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá klíčovým prvkem marketingového procesu, což je tvorba komunikační strategie, která je aplikovaná na regionální kamenictví. Má za cíl rozvoj a získávání nových zákazníků. Práce obsahuje seznámení s teorií o malém podnikání a marketingových komunikacích, dále se teoreticky zabývá novými možnostmi rozvoje v podniku. Prakticky jsou vypracovány situační analýzy, pomocí kterých je navrhnuta nová komunikace. Práce obsahuje také tržní experiment, jehož cílem je rozšíření pole působnosti kamenictví a získávání nových klientů. Práce by měla sloužit jako hlavní podklad při rozvoji kamenictví Rejda.
dc.format 107 s. (140 480 znaků).
dc.format.extent 2594875
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketingové komunikace cs
dc.subject marketingová strategie cs
dc.subject kamenictví Rejda cs
dc.subject situační analýza cs
dc.subject analýza SWOT cs
dc.subject analýza Pest cs
dc.subject analýza Porter cs
dc.subject tržní experiment cs
dc.subject Marketing communication en
dc.subject marketing strategy en
dc.subject Rejda stonemasonry en
dc.subject situation analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Pest analysis en
dc.subject Porter analysis en
dc.subject market experiment en
dc.title Marketingové komunikace kamenictví Rejda
dc.title.alternative Marketing Communications Stonemasonry Rejda
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Káčerková, Eliška
dc.date.accepted 2015-05-18
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the key element of the marketing process, namely the creation of a communication strategy that is applied to the regional stonemasonry. It aims at developing and acquiring new customers. The thesis also includes introduction to the theory of small business and marketing communications. Moreover, in theory it focuses on new oppor-tunities to develop the enterprise. In practice, it developes situation analyses, by means of which a new communication is suggested. The thesis also includes a market experiment, which aims to extend the stomemasonry sphere of activity and draw new clients. The study should also serve as a main source for further development of Rejda stonemasonry.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 40480
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-29


Files in this item

Files Size Format View
machová_2015_dp.pdf 2.474Mb PDF View/Open
machová_2015_vp.doc 149Kb Microsoft Word View/Open
machová_2015_op.doc 109.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account