Pořádání veřejné akce Vinobraní na Grébovce 2014

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Pořádání veřejné akce Vinobraní na Grébovce 2014

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurášková, Olga
dc.contributor.author Vančura, Jan
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:50:51Z
dc.date.available 2015-07-24T12:50:51Z
dc.date.issued 2015-01-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34562
dc.description.abstract Tato práce se v teoretické části zabývá problematikou eventů jako nástroje komunikačního mixu. Analyzuje možnosti využití eventů za účelem splnění obchodních cílů, nebo za účelem interní komunikace společností. Práce se zaměřuje především na sponzorství akcí a mediální partnerství. Tyto dvě věci jsou nedílnou a nezbytnou součástí při pořádání větších veřejných akcí. V praktické části poté popsanou teorii ukazuje na příkladu a podrobné analýze akce Vino-braní na Grébovce 2014. Analyzovány jsou všechny mediální a sponzorské plnění dané akce. Analyzován je také obsah daných plnění, spokojenost s akcí, návštěvnost a zpětná vazba od mediálních partnerů. Výstupem je hodnocení celé akce a to zejména z pohledu mediálních partnerů a sponzorů spolu s návštěvníky. Na závěr je doporučeno zlepšení nebo prohloubení jednotlivých nástrojů.
dc.format 65
dc.format.extent 1893442
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject event cs
dc.subject mediální sponzorství cs
dc.subject sponzorství cs
dc.subject vinobraní cs
dc.subject účinnost PR cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject event en
dc.subject media sponsorship en
dc.subject sponsorship en
dc.subject vintage en
dc.subject PR efficiency en
dc.subject marketing research en
dc.title Pořádání veřejné akce Vinobraní na Grébovce 2014
dc.title.alternative The Organizing a Public Event - Vintage at Grébovka 2014
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gregarová, Magda
dc.date.accepted 2015-05-21
dc.description.abstract-translated The theoretical part of this thesis is focused on an issue of events as a tool of communication mix. It analyses the possibilities of using the events in order to meet the business aims, or for internal communication of the companies. It is mainly focused on a media partnership and sponsorship of the events. These two things are an integral and essential part of organizing any large public event. The written theory is then applied on an example of detailed analysis of an event Vinobraní at Grébovka 2014. The analysis is focused on all media and sponsorship fulfillment of this event. It also covers the content of the fulfillment, satisfaction with the event, attendance and feedback from media partners. The outcome of this thesis is the evaluation of the whole event especially from the perspective of media partners, sponsors and also visitors. In conclusion, there is recommended to improve or deepen the individual tools.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 40791
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-04-30


Files in this item

Files Size Format View
vančura_2015_dp.pdf 1.805Mb PDF View/Open
vančura_2015_vp.doc 149.5Kb Microsoft Word View/Open
vančura_2015_op.doc 150Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account