Perspektivy marketingu na mobilních zařízeních

DSpace Repository

Language: English čeština 

Perspektivy marketingu na mobilních zařízeních

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šula, Tomáš
dc.contributor.author Varga, Dominik
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:50:56Z
dc.date.available 2015-07-24T12:50:56Z
dc.date.issued 2015-01-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34591
dc.description.abstract Diplomová práca "Perspektívy marketingu na mobilných zariadeniach" je zameraná pre-dovšetkým na problematiku in-app reklamy. Práca je rozdelená do troch častí. Prvú časť tvoria teoretické poznatky z oblasti mobilného marketingu, in-app marketingu, mobilných aplikácií, trhovísk pre mobilné aplikácie a možností pre propagáciu mobilných aplikácií. Ďalej nasleduje časť praktická v ktorá je zameraná na vytvorenie konceptov užívateľsky atraktívnych mobilných aplikácií, ktoré budú založené na interpretácii kvalitatívneho výskumu. Treťou časťou je časť projektová, v ktorej sa zameriame na vytvorenie funkčných mobilných aplikácií s in-app reklamou, ktoré budú publikované Google Play trhovisku. Následuje zhodnotenie výkonu týchto aplikácií, vypočítanie ROI a odporučenie propagácie týchto mobilných aplikácií.
dc.format 82
dc.format.extent 1790300
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Mobilný marketing cs
dc.subject in-app reklama cs
dc.subject mobilné aplikácie cs
dc.subject trhoviská pre mobilné aplikácie cs
dc.subject vývoj mobilných aplikácií cs
dc.subject Android Studio cs
dc.subject Java cs
dc.subject implementácia SDK cs
dc.subject kvalitatívny výskum cs
dc.subject ROI cs
dc.subject Mobile marketing en
dc.subject in-app advertising en
dc.subject mobile applications en
dc.subject mobile apps market-places en
dc.subject mobile application development en
dc.subject Android Studio en
dc.subject Java en
dc.subject SDK implementation en
dc.subject quali-tative research en
dc.subject ROI en
dc.title Perspektivy marketingu na mobilních zařízeních
dc.title.alternative Perspectives of the Marketing on Mobile Devices
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Banyar, Milan
dc.date.accepted 2015-05-19
dc.description.abstract-translated Diploma thesis "Perspectives of marketing on mobile devices" focuses mainly on in-app advertisement problematics. Thesis is devided into three parts. First part focuses on theory of mobile marketing, in-app marketing, mobile applications, mobile appications marketplac-es and options for promotion of mobile applications. After this part follows practical part which is focused on creation of concepts of user atractive mobile applications, which will be based on results of interpretation of qualitative research. Third part is project part, in which we will focus on development of functional mobile applications containing in-app advertisement, that will be published on Google Play marketplace. Then follows measure-ments of performance of these mobile applications, calculations of ROI and recommenda-tions of promotion for these mobile apps.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 40835
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View
varga_2015_dp.pdf 1.707Mb PDF View/Open
varga_2015_vp.doc 152Kb Microsoft Word View/Open
varga_2015_op.doc 155Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account