Autonomní monitorovací systém

DSpace Repository

Language: English čeština 

Autonomní monitorovací systém

Show simple item record

dc.contributor.author Pospíšilík, Martin
dc.date.accessioned 2016-03-18T16:05:35Z
dc.date.available 2016-03-18T16:05:35Z
dc.date.issued 2007-06-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35299
dc.description.abstract V rámci této dizertační práce jsou rozebírány některé z problémů týkajících se návrhu konstrukce a řízení malé vzducholodi. Hlavním tématem práce je konstrukce malého Autonomního monitorovacího systému, který sestává z malé heliem plněné vzducholodi, jejího pohonného mechanismu, řídicích obvodů různých monitorovacích zařízení, například kamery atd. Diskutovaný monitorovací systém je určen k provozu uvnitř uzavřených místností, což zvyšuje nároky na jeho přesné řízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi rozsáhlé téma, byla pozornost autora zaměřena jen na vybraná témata: návrh řídicího hardwaru, efektivní napájení jednotlivých komponent, pohon a dynamický model soustavy.
dc.format 203
dc.format.extent 7918213 bytes
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject vzducholoď cs
dc.subject autonomní provoz cs
dc.subject provoz v uzavřených prostorách cs
dc.subject detekce překážek cs
dc.subject RFID cs
dc.subject dynamický model cs
dc.subject airship en
dc.subject autonomous operation en
dc.subject indoor operation en
dc.subject obstacles detection en
dc.subject RFID en
dc.subject dynamic model en
dc.title Autonomní monitorovací systém cs
dc.title.alternative Autonomous Monitoring System en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Křesálek, Vojtěch
dc.contributor.referee Šeda, Miloš
dc.contributor.referee Tůma, Jiří
dc.date.accepted 2013-10-18
dc.description.abstract-translated In this dissertation thesis, selected parts of the design issues on construction and controlling of a small airship are discussed. The main topic is focused on a construction of a small Autonomous monitoring system that consists of a small airship filled with helium, its propelling and controlling systems and several monitoring devices like a camera etc. This system is intended for an indoor operation, which increases the demands on its precise control. Whereas the topic is quite complex, special considerations were given to the following topics: hardware design, effective power supply, propelling and basic dynamical model of the system.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 34374
dc.date.submitted 2013-08-18
local.subject řídicí systémy cs
local.subject dálková měření cs
local.subject control systems en
local.subject telemetry en


Files in this item

Files Size Format View
pospíšilík_dp_2013.pdf 7.551Mb PDF View/Open
pospíšilík_op_2013.pdf 487.4Kb PDF View/Open
pospíšilík_vp_2013.pdf 45.83Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account