Strategie marketingové komunikace firmy Logis průmyslové obaly, a.s.

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Strategie marketingové komunikace firmy Logis průmyslové obaly, a.s.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Strategie marketingové komunikace firmy Logis průmyslové obaly, a.s.
Autor: Pitronová, Andrea
Vedoucí: Svoboda, Václav
Abstrakt: Cílem této prace bylo optimalizovat nástroje marketingové komunikace firmy Logis a stanovit strategii konkrétních aktivit. Marketingová komunikace firmy Logis není harmonizovaná a komunikační mix plně neodpovídá požadavků cílové skupiny. Těžiště stávající marketingové komunikace spočívá v osobním prodeji, který k obchodování s komoditami firmy Logis na obchodních trzích neodmyslitelně patří. Další nástroje marketingové komunikace jako jsou reklama, podpora prodeje, public relations a direct marketing byly doposud opomíjeny. Důkladná analýza stávajícího komunikačního mixu odhalila nedostatky ve všech jeho nástrojích. Osobní prodej, který je nosnou částí marketingové komunikace Logisu postrádá kvalitně proškolenou personální základnu. Nástroje direct marketingu a podpory prodeje by měly být aktualizovány a přizpůsobeny rychlému vývoji firmy. Velkým organizačním deficitem trpí interní public relations a externí public relations je zcela na okraji marketingových aktivit Logisu. Reklama by pro splnění cílů Logisu měla být lépe načasovaná. Celkově stávající marketingové komunikaci chybí zesíťování a propojení do interních struktur firmy ( zejména s ohledem na interní PR). Pro stanovení konkrétních aktivit nástrojů komunikačního mixu bylo provedeno dotazníkové šetření u vybraných klíčových zákazníků, které si kladlo za cíl zjistit, jaká tištěná a elektronická média sledují a které veletrhy a výstavy navštěvují. Na základě hloubkové reflexe dosavadních aktivit firmy Logis a porovnání s teoretickými východisky a na základě vyhodnocení dotazníku byla vypracovaná nová strategie marketingové komunikace firmy Logis. Tato strategie optimalizuje komunikační mix podniku, navrhuje konkrétní aktivity marketingové komunikace s ohledem na jejich zesíťování tak, aby náklady na nová opatření nepřesáhly rámec rozpočtu stanovený 1% z obratu firmy za minulý rok. Těžiště marketingové komunikace nadále zůstane v osobním prodeji s tím, že se prohloubí kvalifikace obchodníků. Nová marketingová komunikace se bude více opírat o direct marketing, který vyžaduje v první řadě zkvalitnění firemní databáze, a o podporu prodeje postavenou na účasti na veletrzích. Významnou část nové marketingové komunikace hraje public relation, které dozná změn jak ve své externí, tak ve své interní podobě a to s akcentem na interkulturní dimenzi podniku a prohloubení vztahu s medii. Nová strategie marketingové komunikace firmy Logis je platná pro rok 2005.
URI: http://hdl.handle.net/10563/35396
Datum: 2004-12-01
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 06.05.2015
Ústav: Ústav marketingových komunikací
Studijní obor: Marketingové komunikace
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: A 493


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet