Nahota a erotické motivy v české reklamě od r. 1990

DSpace Repository

Language: English čeština 

Nahota a erotické motivy v české reklamě od r. 1990

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křížek, Zdeněk
dc.contributor.author Dubová, Lucie
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:30:20Z
dc.date.available 2016-06-06T08:30:20Z
dc.date.issued 2005-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35422
dc.description.abstract Práce zachycuje postavu muže a ženy v době socialismu, jak lidé v té době přistupovali k samotnému tématu sexu. Jaký vliv měl režim na chování lidí a líčí reklamu samotnou. Zachycuje erotiku a nahotu v dnešní reklamě. Jak chápou cílové skupiny postavu muže a ženy v reklamě, jejich charakteristiky, charaktery. Ukazuje erotiku a nahotu v jednotlivých médiích a líčí i pohled z hlediska sexismu, genderu, rovnosti pohlaví či diskriminace. V analytické části pak zobrazuje názor veřejnosti na tématiku erotiky a nahoty v dnešní reklamě. Analýza dále zkoumá, zda veřejnost erotiku v reklamě chápe jako delikt nebo jako vkusnou součást reklamy, zda jim vadí či imponuje a jestli by se mělo tohle téma v naší reklamě více omezovat.
dc.format 59 s., 7 s. příloh
dc.format.extent 596794
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject billboard cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject diskriminace cs
dc.subject erotika cs
dc.subject gender cs
dc.subject charakteristika cs
dc.subject média cs
dc.subject muž cs
dc.subject nahota cs
dc.subject outdoorová reklama cs
dc.subject pohlaví cs
dc.subject regulace cs
dc.subject reklama cs
dc.subject reklamní agentura cs
dc.subject sex cs
dc.subject sexismus cs
dc.subject spot cs
dc.subject televize cs
dc.subject billboard en
dc.subject cílová skupina en
dc.subject diskriminace en
dc.subject erotika en
dc.subject gender en
dc.subject charakteristika en
dc.subject média en
dc.subject muž en
dc.subject nahota en
dc.subject outdoorová reklama en
dc.subject pohlaví en
dc.subject regulace en
dc.subject reklama en
dc.subject reklamní agentura en
dc.subject sex en
dc.subject sexismus en
dc.subject spot en
dc.subject televize en
dc.subject žena en
dc.title Nahota a erotické motivy v české reklamě od r. 1990
dc.title.alternative Nudity and erotic motives in Czech advertising since 1990
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zelinský, Miroslav
dc.date.accepted 2005-05-23
dc.description.abstract-translated The thesis shows a role of a man and a woman in the period of socialism, people’s attitude to sex theme and the regime influence on people’s behavior and portrays advertising itself. It shows erotic and nudity in today’s advertising. How target groups understand the role of a man and a woman in advertising, sexuality and erotic. It describes prototypes of man and woman in advertising, their characteristics and characters. It displays erotic and nudity in individual medias and also shows it from the point of view of sexism, gender, sexual equality or discrimination. In the analytic part, it then displays the public opinion on the role of erotic and nudity in today’s advertising. The analysis examines if erotic in advertising is understood by public as a depict or as a tasteful part of advertising. If it is embarrassing or impressive and if this topic should be more restricted.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 520
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2005-05-06


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account