Využití tzv. microsites v marketingovém mixu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití tzv. microsites v marketingovém mixu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kořínek, David
dc.contributor.author Hlivka, Michal
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:30:45Z
dc.date.available 2016-06-06T23:00:26Z
dc.date.issued 2005-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35589
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na využití mikrostránek (angl. microsite), které se stále častěji stávají součástí marketingového mixu. V teoretické části definuji pojem mikrostránka. Analyzuji rozdíly mezi klasickou prezentací a mikrostránkou i možnosti využití tohoto nástroje s ohledem na cílovou skupinu. V praktické části se zaměřuji na zásady tvorby mikrostránek a na praktické příklady jejich použití. Součástí této práce je také případová studie s podrobným popisem projektu a srovnání finanční náročnosti mikrostránky s jinými druhy komunikace.
dc.format 46 s., 3 s. obr. příloh
dc.format.extent 2647901
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 06.05.2007
dc.subject internet cs
dc.subject microsite cs
dc.subject mikrostránka cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject případová studie cs
dc.subject interent en
dc.subject microsite en
dc.subject marketing mix en
dc.subject target group en
dc.subject case study en
dc.title Využití tzv. microsites v marketingovém mixu
dc.title.alternative The use of microsites-tool in the marketing mix
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Světlík, Jaroslav
dc.date.accepted 2005-05-30
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on the use of microsite-tool, which become more often a part of a marketing mix. Theoretical analysis includes definition of a microsite-tool, differences between classical internet presentation and microsite. There is also a part devided to the use of the microsite with the right target group. Practical part focuses on rules how to create a microsite. There are also three practical examples and one case study with financial comparison to other kind of marketing communication.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.rights.auth veřejné
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 731
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2005-05-06


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account