Domácí násilí jako sociálně patologický jev

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Domácí násilí jako sociálně patologický jev

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Domácí násilí jako sociálně patologický jev
Autor: Příkazská, Zuzana
Vedoucí: Plšková, Alena
Abstrakt: Bakalářská práce zabývající se domácím násilím je rozdělena do pěti částí. První část vysvětluje pojem domácí násilí, snaží se postihnout příčiny, typické znaky a formy tohoto sociálně patologického jevu a naznačuje typický průběh násilí v rodině. Těžištěm druhé kapitoly je charakteristika násilníka a oběti, pozornost je věnována i nepříliš známým formám domácího násilí - týrání seniorů a zdravotně postižených. V závěru druhé části se věnuje nejsmutnější stránce násilí v rodině, a to dětským obětem. Třetí kapitola začíná praktickými radami obětem násilí mezi partnery a pokračuje vytyčením hlavním úkolů státních orgánů při řešení domácího násilí a hledání účinných cest, jak tento nežádoucí jev eliminovat. Rovněž je zde zdůrazněn význam činnosti nevládních a neziskových organizací. Čtvrtá kapitola se zabývá problematikou prevence domácího násilí. Závěrečná část se snaží nastínit, jak se některé evropské státy včetně České republiky snaží vyrovnat s domácím násilím a jak se pokoušejí učinit ze soukromého problému problém společenský.
URI: http://hdl.handle.net/10563/35701
Datum: 2004-04-20
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 28.04.2007
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: A 859


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet