Finanční analýza podniku EKOMET-KUPREX, spol. s.r.o.

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Finanční analýza podniku EKOMET-KUPREX, spol. s.r.o.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Finanční analýza podniku EKOMET-KUPREX, spol. s.r.o.
Autor: Kardošová, Lenka
Vedoucí: Knápková, Adriana
Abstrakt: Zmyslom mojej bakalárskej práce bolo zhodnotiť finančnú situáciu v spoločnosti EKOMET-KUPREX, spol. s r. o.. Pri vypracovávaní som vychádzala zo zadania a z potrieb firmy. V samotnej práci som sa zaoberala základnou finančnou analýzou s následným zrovnaním s niektorými priemernými hodnotami odvetvia výroby kovodelných výrobkov. Teoretická časť poskytuje metodické východiská pre analýzu jednotlivých ukazovateľov, ktorých hodnoty vychádzajú zo súvahy a výkazu ziskov a strát. Pre posúdenie finančnej situácie modeluje len tie finančné ukazovatele, ktoré som v svoje bakalárskej práci použila. V praktickej časti som hodnotila jednotlivé ukazovatele, ktoré som rozdelila do niekoľkých skupín podľa spôsobu hodnotenia finančnej situácie a ich hodnoty som porovnala s priemermi v podnikoch s rovnakým oborom podnikania. V závere svojej práce som celkovo zhodnotila, ako si podnik Ekomet-Kuprex, spol. s r. o. stojí po finančnej situácii a navrhla som mu odporučenia pre zlepšenie finančnej situácie.
URI: http://hdl.handle.net/10563/35909
Datum: 2005-03-14
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 20.05.2015
Ústav: Ústav financí a účetnictví
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 1093


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet