Analýza marketingového mixu chemického výrobního družstva Důbrava

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza marketingového mixu chemického výrobního družstva Důbrava

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal
dc.contributor.author Machalová, Martina
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:32:20Z
dc.date.available 2016-06-06T08:32:20Z
dc.date.issued 2005-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36394
dc.description.abstract Bakalářská diplomová práce popisuje a analyzuje marketingovou činnost chemického výrobního družstva Důbrava. Obsahem této práce ovšem není celková marketingová strategie, ale zaměření se na analýzu marketingového mixu. Podklad a teoretická východiska pro analýzu marketingového mixu CHVD Důbrava tvoří literární rešerše zaměřená na problematiku marketingových činností s důrazem na marketingový mix. Praktická část práce se poté zabývá výrobkovou analýzou družstva, hodnotí současné výrobky, jejich kvalitu, značku a také vývoj nových výrobků. V neposlední řadě je práce zaměřena na cenovou politiku družstva, nástroje a formy propagace, ale i na distribuční systém družstva, analýzu distribučních cest, odběratelů a dodavatelů.
dc.format 55 s., 10 s. příloh
dc.format.extent 5163264
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject výrobek cs
dc.subject cena cs
dc.subject propagace cs
dc.subject distribuce cs
dc.subject marketing mix en
dc.subject product en
dc.subject price en
dc.subject promotion en
dc.subject place en
dc.title Analýza marketingového mixu chemického výrobního družstva Důbrava
dc.title.alternative Analysis of Marketing Mix of chemical producer Cooperative Důbrava
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vlčková, Ilona
dc.date.accepted 2005-06-14
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis describes and analyzes marketing activity of the producer cooperative Důbrava. The subject of this thesis is not the whole marketing strategy, but is aimed at the marketing mix analysis. The basis and theoritical starting point for the analysis of marketing mix of chemical producer cooperative Důbrava creates a literal background for the research aimed at the problems of marketing activities with the emphasis on marketing mix. The following practical part focuses at product analysis of the cooperative, it assesses its present products, the brand and also development of new products. The practical part is also aimed at price politics of the cooperative, instruments and forms of promotion, place of cooperative, analysis of distribution, consumers and suppliers.
dc.description.department Ústav managementu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 1680
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2005-05-20


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account