Hodnocení efektivity programu SAPARD(vybraného úseku) ve Zlínském kraji

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Hodnocení efektivity programu SAPARD(vybraného úseku) ve Zlínském kraji

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Hodnocení efektivity programu SAPARD(vybraného úseku) ve Zlínském kraji
Autor: Usnulová, Bronislava
Vedoucí: Wokoun, René
Abstrakt: Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala téma „Hodnocení efektivity předvstupního programu SAPARD (vybraného úseku) ve Zlínském kraj''. Toho téma je mi velmi blízké, navíc mi připadá velmi aktuální a zajímavé pro napsání bakalářské práce. Vycházela jsem z toho, že je potřeba nejdříve představit Evropskou Unii jako celek. Celou práci jsem rozdělila do tří pomyslných částí. V první chci představit Evropskou Unii jako celek a představit v hrubých rysech její hlavní orgány a funkci. Druhá část bude zaměřená na všechny předvstupní programy EU dostupné pro ČR. Představím program SAPARD jako celek, pak budu pokračovat možnosti uplatnění. Ve třetí části se zaměřím na Zlínský kraj. Popíšu nejčastější druhy poskytovaných finančních prostředků z programu SAPARD, provedu analýzu celkového objemu požadovaných a poskytnutých finančních prostředků v kraji. Zaměřím se na konkrétní subjekty a budu analyzovat požadované finanční prostředky v závislosti na poskytnuté finanční prostředky. Na závěr provedu zhodnotím efektivitu poskytnutých finančních prostředků.
URI: http://hdl.handle.net/10563/36511
Datum: 2005-03-14
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 20.05.2010
Ústav: Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje
Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 1822


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet