Typizace vybraných druhů grampozitivních baterií izolovaných z fermentovaných masných výrobků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Typizace vybraných druhů grampozitivních baterií izolovaných z fermentovaných masných výrobků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buňková, Leona
dc.contributor.author Horáková, Taťána
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:43:13Z
dc.date.available 2016-11-28T11:43:13Z
dc.date.issued 2016-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38253
dc.description.abstract Tato práce řeší charakteristiku vybraných grampozitivních bakterií izolovaných z fermen-tovaného masného výrobku Paprikáš. Fermentovaný masný výrobek byl vyroben dvěma odlišnými technologiemi, za použití stejné startovací kultury. Kmeny bakterií byly identi-fikovány metodou MALDI-TOF. Z analyzovaných salámů bylo izolováno celkem 10 dru-hů grampozitivních bakterií (Staphylococcus carnosus, S. xylosus, S. hominis, S. warneri, S. epidermidis, Lactobacillus curvatus, Lb. sakei, Bacillus licheniformis, B. subtilis, Pedio-coccus pentosaceus). Na porovnání, zda se fingerprinty bakterií během zrání a skladování u obou technologií změnily, byla použita metoda RAPD-PCR. Bakterie vykazují podob-nost v závislosti na použité technologii.
dc.format 84
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject fermentované masné výrobky cs
dc.subject bakterie mléčného kvašení cs
dc.subject koaguláza nega-tivní koky cs
dc.subject Quick Dry Slice cs
dc.subject QDS cs
dc.subject MALDI-TOF cs
dc.subject RAPD-PCR cs
dc.subject fermented meat products en
dc.subject lactic acid bacteria en
dc.subject coagulase-negative cocci en
dc.subject Quick Dry Slice en
dc.subject QDS en
dc.subject MALDI-TOF en
dc.subject RAPD-PCR en
dc.title Typizace vybraných druhů grampozitivních baterií izolovaných z fermentovaných masných výrobků
dc.title.alternative Molecular Typing of Gram Positive Bacteria Isolated from Fermented Meat Products
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Doležalová, Magda
dc.date.accepted 2016-05-31
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is characteristic of Gram-positive bacteria isolated from fermented sausage Paprikáš. Sausage was manufactured by two different technologies, using the same starter culture. Strains were identified by MALDI-TOF method. Ten Gram-positive species were isolated from sausage (Staphylococcus carnosus, S. xylosus, S. hominis, S. warneri, S. epidermidis, Lactobacillus curvatus, Lb. sakei, Bacillus licheniformis, B. subtilis, Pedio-coccus pentosaceus). A comparison whether the fingerprints of bacteria during ripening and storage of both technologies have changed, was used RAPD-PCR. Bacteria illustrate similarities depending on the technology used.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Food Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 43328
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-05-06


Files in this item

Files Size Format View Description
horáková_2016_dp.pdf 4.337Mb PDF View/Open None
horáková_2016_op.pdf 149.6Kb PDF View/Open None
horáková_2016_vp.pdf 551.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account