Vztah sponzoringu a image značky Škoda Auto a jeho návratnost investic

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vztah sponzoringu a image značky Škoda Auto a jeho návratnost investic

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurášková, Olga
dc.contributor.author Svoboda, Jan
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:38:12Z
dc.date.available 2016-11-28T12:38:12Z
dc.date.issued 2016-01-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39130
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání vztahu sponzoringu a image značky. Popisuje oblast sponzoringu sportovních událostí, jež může ze své podstaty významnou měrou při-spět k budování pozitivního image značky. Práce se ve své teoretické části věnuje popsání a vymezení teoretických poznatků, které jsou nezbytné k správnému porozumění dané pro-blematiky. Práce zkoumá vtah mezi marketingovými aktivitami vybraného subjektu a jejich vlivem na vnímání značky.
dc.format 63 s. (86 983)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject značka cs
dc.subject image značky cs
dc.subject sponzorování cs
dc.subject povědomí o značce cs
dc.subject událost cs
dc.subject brand en
dc.subject brand image en
dc.subject sponzoring en
dc.subject brand awareness en
dc.subject event en
dc.title Vztah sponzoringu a image značky Škoda Auto a jeho návratnost investic
dc.title.alternative Relation Between Sponsorship and the Brand Image of Skoda Auto and its Return on Investments
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Wroblowská, Zuzana
dc.date.accepted 2016-05-18
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the relationship of sponsorship and brand image. It describes the sponsorship of sports events, which may inherently contribute to the building of a positive brand image. The work in its theoretical part deals with the description and definition of theoretical knowledge, which is essential for a proper understanding of the issue. This writ-ten work explores the relationship between the marketing activities of the selected entity and its influence on the brand perception.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 44408
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-04-29


Files in this item

Files Size Format View Description
svoboda_2016_dp.pdf 1.685Mb PDF View/Open None
svoboda_2016_op.doc 119.5Kb Unknown View/Open None
svoboda_2016_vp.doc 152Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account