Chápání fenoménu "učení dítěte" učitelkami mateřských škol a rodiči

DSpace Repository

Language: English čeština 

Chápání fenoménu "učení dítěte" učitelkami mateřských škol a rodiči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gavora, Peter
dc.contributor.author Vacenovská, Romana
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:12:10Z
dc.date.available 2017-07-03T09:12:10Z
dc.date.issued 2016-10-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39421
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá pojetím učení dítěte u učitelek mateřských škol a rodičů. Teoretická část definuje pojem učení, popisuje determinanty, které tento proces ovlivňují, v poslední řadě uvádí učitelovo a žákovo pojetí výuky a popisuje dva nejdůležitější typy prostředí, ve kterém učení dítěte probíhá. Praktická část diplomové práce poskytuje rozhovory s učitelkami mateřských škol a rodiči dětí předškolního věku. V závěru praktické části jsou uvedeny odpovědi obou skupin participantů na výzkumné otázky.
dc.format 73
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Učení cs
dc.subject tvořivost cs
dc.subject motivace cs
dc.subject Teaching en
dc.subject creativity en
dc.subject motivation en
dc.title Chápání fenoménu "učení dítěte" učitelkami mateřských škol a rodiči
dc.title.alternative Understanding the phenomenon of "child's learning" by preschool teachers and parents
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Wiegerová, Adriana
dc.date.accepted 2017-06-06
dc.description.abstract-translated Diploma thesis concerns with conception of teaching a child at kindergarten by teachers and parents. Theoretical part defines concept of teaching, specifies determinants, which influence this process and at last but not least brings the teacher and the pupil's conception of curriculum and describes two most important types of environment, in which teaching of a child takes place. Practical part of diploma thesis provides interviews with teachers in kindergarten and parents of children in preschool age. In the end of the practical part, the answers of both groups of participants on research questions are inducted.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Pedagogika předškolního věku cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 41746
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2017-04-20


Files in this item

Files Size Format View Description
vacenovská_2017_dp.pdf 2.123Mb PDF View/Open None
vacenovská_2017_op.docx 17.95Kb Unknown View/Open None
vacenovská_2017_vp.docx 17.26Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account