A Marketing Communications Mix for a Translation Company

DSpace Repository

Language: English čeština 

A Marketing Communications Mix for a Translation Company

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaněk, Jiří
dc.contributor.author Habrúnová, Barbora
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:13:30Z
dc.date.available 2017-07-03T09:13:30Z
dc.date.issued 2016-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40032
dc.description.abstract Táto bakalárska práca je rozdelená na dve súvislé a prepojené časti. V prvej, teoretickej časti, sú pomocou odborných zdrojov vysvetlené základné pojmy ako marketing, market-ingový mix, komunikačný mix, či podstata a význam rôznych marketingových analýz dôležitých pre chod podniku. V druhej, analytickej časti sú do praxe uvedené teoretické znalosti z prvej časti a to formou ako marketingového, tak komunikačného mixu, PEST analýzy, benchmarkingu, či SWOT analýzy a následných návrhov na zvýšenie povedomia vybranej prekladateľskej spoločnosti.
dc.format 55 s. (66 090 znakov)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing cs
dc.subject business-to-business cs
dc.subject konkurencia cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject marketingová komunikácia cs
dc.subject benchmarking cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketing en
dc.subject business-to-business en
dc.subject competition en
dc.subject marketing mix en
dc.subject marketing communication en
dc.subject benchmarking en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title A Marketing Communications Mix for a Translation Company
dc.title.alternative A Marketing Communications Mix for a Translation Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Haltofová, Barbora
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis is divided into two consecutive and interconnected parts. Basic con-cepts such as marketing, marketing mix, communication mix or the essence and meaning of various marketing analyses important to the operation of business are explained in the first, theoretical part, there are explained by the help of technical resources. This theoretical knowledge is presented in the form of both - marketing and communication mix, PEST analysis, benchmarking, SWOT analysis and subsequent suggestions to increase the aware-ness of the selected translation company.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 45515
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2017-05-03
local.subject překladatelská činnost cs
local.subject jazykové agentury cs
local.subject marketingový mix cs
local.subject marketingová komunikace cs
local.subject B2B marketing cs
local.subject translating activities en
local.subject language agencies en
local.subject marketing mix en
local.subject communication in marketing en
local.subject industrial marketing en


Files in this item

Files Size Format View Description
habrúnová_2017_dp.pdf 1.790Mb PDF View/Open None
habrúnová_2017_op.pdf 154.3Kb PDF View/Open None
habrúnová_2017_vp.doc 48.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account