A Market Analysis for a Slovak Event Planning Agency

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

A Market Analysis for a Slovak Event Planning Agency

Show simple item record

dc.contributor.advisor Papadaki, Šárka
dc.contributor.author Šimková, Hana
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:13:36Z
dc.date.available 2017-07-03T09:13:36Z
dc.date.issued 2016-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40074
dc.description.abstract Táto bakalárska práca je zameraná na analýzu trhu pre založenie novej event planning agentúry zameranej na organizáciu svadieb na západnej časti Slovenska. Cieľom práce je zistiť, či by sa takáto agentúra na Slovenskom trhu uplatnila. Teoretická časť bakalárskej práce sa zaoberá definíciami a popismi základných pojmov týkajúcich sa analýzy trhu. Druhá časť teórie je zameraná na vysvetlenie event planningu, rovnako ako práce organizátora eventov a procesu organizovania eventu. Ďalej sa táto práca vo svojej praktickej časti zaoberá konkurenciou a lokalitou novej event planning agentúry a inými vonkajšími faktormi ktoré môžu ovplyvniť jej vznik a udržanie sa na trhu, analyzovanými PESTLE analýzou spolu s dotazníkom zameraným na postoj ľudí k takýmto agentúram.
dc.format 60 strán
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject trh cs
dc.subject marketing cs
dc.subject analýza trhu cs
dc.subject marketing mix cs
dc.subject PESTLE analýza cs
dc.subject konkurencia cs
dc.subject event planning cs
dc.subject svadba cs
dc.subject market en
dc.subject marketing en
dc.subject market analysis en
dc.subject marketing mix en
dc.subject PESTLE analysis en
dc.subject competition en
dc.subject event planning en
dc.subject wedding en
dc.title A Market Analysis for a Slovak Event Planning Agency
dc.title.alternative A Market Analysis for a Slovak Event Planning Agency
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Juřičková, Eva
dc.date.accepted 2017-06-15
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on market analysis for establishing a new event planning agency focused on weddings located in the western part of Slovakia. The goal of this thesis is to discover if a new wedding planning agency has a chance to succeed on the Slovak market. The theoretical part of the thesis deals with definitions and explanations of basic terms connected with market analysis. The second part of the theoretical part describes the term event planning as well as the job of an event planner and the process of organizing an event. Besides, in its practical part, this thesis deals with competition, location of the new event planning agency together with other factors that may have an impact on establishment and maintaining the new agency on the Slovak market, which is analyzed with PESTLE analysis and a questionnaire focused on the attitude of people towards such agencies.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 45576
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-05-03


Files in this item

Files Size Format View Description
šimková_2017_dp.zip 80.37Kb Unknown View/Open None
šimková_2017_op.pdf 217.0Kb PDF View/Open None
šimková_2017_vp.doc 47.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account