Projekt marketingové komunikace baget značky Simply Fresh u cílové skupiny studenti středních a vysokých škol

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt marketingové komunikace baget značky Simply Fresh u cílové skupiny studenti středních a vysokých škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čada, Jan
dc.contributor.author Vybíral, Lukáš
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:13:55Z
dc.date.available 2017-07-03T09:13:55Z
dc.date.issued 2016-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40226
dc.description.abstract Cílem této závěrečné práce je vytvořit projekt pro zlepšení marketingové komunikace baget značky Simply Fresh u cílové skupiny studenti středních a vysokých škol. V teoretické části práce jsou popsány poznatky týkající se marketingové komunikace, situačních analýz, marketingového výzkumu a tvorby projektů. Praktická část se zabývá aplikací teoretických poznatků při analýzách a tvorbě projektu. Na základě situačních analýz a marketingového výzkumu je následně zpracován projekt.
dc.format 98 s. (115 753 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject SWOT cs
dc.subject analýza cs
dc.subject benchmarking cs
dc.subject BCG matice cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject Porterův model pěti sil cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject focus group cs
dc.subject marketing mix en
dc.subject marketing communications en
dc.subject communication mix en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject benchmarking en
dc.subject BCG matrix en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject Porter's five forces analysis en
dc.subject marketing re-search en
dc.subject focus group en
dc.title Projekt marketingové komunikace baget značky Simply Fresh u cílové skupiny studenti středních a vysokých škol
dc.title.alternative Marketing Communications Project of Simply Fresh Baguettes Focused on Students of High Schools and Universities
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pilík, Michal
dc.date.accepted 2017-05-31
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to create a project for the improvement of marketing communications of Simply Fresh baguettes focused on students of secondary schools and universities. The theoretical part describes the knowledge related to marketing communications, situational analysis, marketing research and project creation. The analytical part deals with the application of theoretical knowledge in analyzing and making the project. The project is based on the situational analysis and marketing research.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 45771
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-04-18


Files in this item

Files Size Format View Description
vybíral_2017_dp.pdf 3.659Mb PDF View/Open None
vybíral_2017_op.docx 24.56Kb Unknown View/Open None
vybíral_2017_vp.docx 23.99Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account