Nevyváženost příjmu a výdeje energie u dospělých osob

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Nevyváženost příjmu a výdeje energie u dospělých osob

Show simple item record

dc.contributor.advisor Velichová, Helena
dc.contributor.author Krčová, Lucie
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:14:39Z
dc.date.available 2017-07-03T09:14:39Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40625
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje nevyváženosti příjmu a výdeje energie u dospělých osob. Hlav-ním tématem je obezita. Teoretická část popisuje výskyt obezity, faktory jejího vzniku, hodnocení obezity, následky obezity, prevenci a opatření při snižování hmotnosti. Část se zaměřuje i na poruchy příjmu potravy. Praktická část obsahuje popis práce s klientem ve výživové poradně, hodnocení analýzy tělesné kompozice a hodnocení i sestavování nových jídelníčků. Součástí je dotazník, po-mocí kterého se zjišťoval výskyt obezity u dospělé populace, její stravovací návyky a fy-zickou aktivitu.
dc.format 127 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject obezita cs
dc.subject anorexie cs
dc.subject bulimie cs
dc.subject energie cs
dc.subject dospělé osoby cs
dc.subject obesity en
dc.subject anorexia en
dc.subject bulimia en
dc.subject energy en
dc.subject adults en
dc.title Nevyváženost příjmu a výdeje energie u dospělých osob
dc.title.alternative Imbalance of Energy Intake and Outlay in the Diet of Adults
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Družbíková, Helena
dc.date.accepted 2017-05-30
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the imbalance of income and energy distribution in adults. The main topic is obesity. The theoretical part describes the occurrence of obesity, the fac-tors of its origin, the evaluation of obesity, the consequences of obesity, prevention and measures for weight reduction. Part also focuses on eating disorders. The practical part contains a description of the work with the client in nutrition counseling, evaluation of body composition analysis and evaluation and compilation of new meals. It includes a questionnaire that used to find out the prevalence of obesity in adult populations, eating habits and physical activity.
dc.description.department Ústav technologie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Food Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 46411
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2017-05-05


Files in this item

Files Size Format View Description
krčová_2017_dp.pdf 11.86Mb PDF View/Open None
krčová_2017_op.pdf 157.8Kb PDF View/Open None
krčová_2017_vp.pdf 96.56Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account