E-commerce pro drobné podnikatele

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

E-commerce pro drobné podnikatele

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šula, Tomáš
dc.contributor.author Dvořáček, David
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:16:08Z
dc.date.available 2017-07-03T09:16:08Z
dc.date.issued 2017-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41379
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou e-commercového řešení pro menší podnikatele, kteří prodávají, nebo chtějí prodávat menší počet produktů prostřednictvím vlastního e-commerce řešení. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmů týkající se e-commerce a jejich tvorby. Práce taky popisuje pojmy v oboru digitální komunikace, zásady při návrhu webové prezentace a dále úzce specifikuje jednotlivé funkce e-shopů, popisuje nabízené možnosti prodeje prostřednictvím e-shopu, nahlíží na stav české e-commerce a jaké aplikace jsou nejvíce využívané. Dále se taky zaměřuje na aplikace třetích stran a jejich funkcionalitu. V analytické části práce zmiňuje hloubkové rozhovory s podnikateli. Ptá se na jejich potřeby, problémy při prodávání prostřednictvím vlastního e-shopu a dále se zaměřuje na jejich formu online komunikace. Tyto rozhovory analyzuje a na základě nich připraví komparativní analýzu nabízených řešení. Praktická část zpracovává výsledky analytické části, jenž slouží k navrhnutí služby, jež by měla vyřešit a zjednodušit prodej prostřednictvím webových stránek. Tato část obsahuje i prototyp této aplikace. Cílem práce je získat dostatečné informace k navrhnutí funkční aplikace, která by zjednodušovala prodej menšího počtu produktů prostřednictvím e-shopu. Soustředí se na jednoduché ovládání a pokrytí co největšího množství funkcí, jež jsou potřeba pro chod malého e-shopu.
dc.format 89 s. 92 875 znaků bez mezer
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingové komunikace cs
dc.subject e-commerce cs
dc.subject e-shop cs
dc.subject aplikace cs
dc.subject drobní podnikatelé cs
dc.subject marketing communications en
dc.subject e-commerce en
dc.subject e-shop en
dc.subject aplication en
dc.subject small entrepreneurs en
dc.title E-commerce pro drobné podnikatele
dc.title.alternative E-commerce for Micro Business
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jermakov, Pavel
dc.date.accepted 2017-05-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the topic of e-commerce solutions for smaller entrepreneurs who sell or want to sell fewer products through their own e-commerce solution. The theoretical part explains theoretical concepts of e-commerce. It also focuses on digital communication concepts, web design principles, and further specifies individual e-shop features, describes the opportunities offered by e-commerce sales, looks at the state of Czech e-commerce and what applications are most used. It also focuses on third-party applications and their functionality. The analytical part of the thesis refers to in-depth interviews with entrepreneurs, identifies their needs, analyzes sale process of their own e-shop, and focuses on form of online communication. These interviews analyze and prepare a comparative analysis of solutions offered. The practical part contemplates results of the analytical part, which serves to design a service that should resolve and simplify sales process through web sites. This section also includes a prototype of such application The aim of the thesis is to obtain sufficient information to design a functional application that would simplify the sale process of fewer products through an e-shop. It focuses on simple control and coverage of as many functions as needed to run a small e-shop.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 47530
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-04-28


Files in this item

Files Size Format View Description
dvořáček_2017_dp.pdf 4.199Mb PDF View/Open None
dvořáček_2017_op.doc 152Kb Unknown View/Open None
dvořáček_2017_vp.doc 152Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account