Návrh projektů na zvýšení turistické atraktivnosti mikroregionu Buchlov

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Návrh projektů na zvýšení turistické atraktivnosti mikroregionu Buchlov

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Návrh projektů na zvýšení turistické atraktivnosti mikroregionu Buchlov
Autor: Palánová, Michaela
Vedoucí: Novosák, Jiří
Abstrakt: Diplomová práce navrhuje zvýšení turistické atraktivnosti mikroregionu Buchlov. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. Podkladem teoretické části je studi-um odborné literatury a jiných zdrojů informací. Podkladem praktické části je tvorba so-cioekonomické analýzy, dotazníku, sběr dat, jejich vyhodnocení, vytvořeni SWOT analý-zy, vytvoření strategického plánu pro mikroregion Buchlov a konečné navržení projektů, a to vše v oblasti cestovního ruchu. Teoretická část pojednává o procesu strategického plánování a jejich částí analytickou, návrhovou, realizační, hodnotící a monitorovací. Obsahuje informace o analýzách pro stanovení strategického plánu. V praktické části je obsažena socioekonomická analýza mikroregionu Buchlov, SWOT analýza, dotazníkové šetření a jeho vyhodnocení a samotná strategie rozvoje, popsání vizí, cílů, priorit a opatření. Na strategii rozvoje navazují návrhy projektů pro zvýšení turistické atraktivnosti mikroregionu Buchlov.
URI: http://hdl.handle.net/10563/41573
Datum: 2016-12-15
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: D


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
palánová_2017_dp.pdf 3.352Mb PDF Zobrazit/otevřít None
palánová_2017_op.docx 29.82Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
palánová_2017_vp.docx 29.68Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet