Vliv technologických parametrů na zatékavost polymerů

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Vliv technologických parametrů na zatékavost polymerů

Zobrazit celý záznam

Thumbnail
Název: Vliv technologických parametrů na zatékavost polymerů
Autor: Staněk, Michal
ISBN: 978-80-7454-674-7
URI: http://hdl.handle.net/10563/41577
Datum: 2017
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Dostupnost: Teze habilitační práce jsou přístupné veřejně. Plný text práce je přístupný pouze v rámci univerzity.


Abstrakt:

Vstřikování patří v současné době k nejrozšířenějším technologiím ke zpracování polymerních materiálů. Umožňuje zpravidla výrobu hotových dílů, které ve většině případů nevyžadují následné operace. Vstřikovací forma (nástroj) je velmi složitou sestavou skládající se z mnoha různě velkých a různě složitých dílů. Největší nároky jsou kladeny na výrobu tvarových dutin, zahrnujících jak samotnou dutinu formy dávající tvar a rozměry budoucímu výrobku, tak i vtokový systém (rozvodné a vtokové kanály zajišťující přivedení polymerní taveniny k jednotlivým dutinám). Vtokový systém může být velmi složitý, členitý a v mnoha případech zaujímají až 50 % objemu zpracovávaného materiálu. V současné praxi je stále velmi často uplatňován požadavek na vysokou jakost (leštění) všech povrchů, které přijdou do styku s taveninou z důvodu lepších tokových podmínek. Habilitační práce se zabývá studiem vlivu jakosti povrchu dutiny formy a vlivu technologických parametrů na tok polymeru. Výsledky experimentů provedených s vybranými druhy polymerních materiálů (termoplastů, termoplastických elastomerů a elastomerů) prokázaly vliv drsnosti povrchu testovacích desek na tok taveniny. Toto zjištění umožňuje odstoupit od dosavadních představ o vlivu jakosti povrchu na tokové vlastnosti a vyloučit (pokud to zadávací podmínky dovolují) z technologického procesu nákladné dokončovací operace. Zjištěné výsledky měření mohou mít velký vliv na doposud používané postupy výroby tvarových částí vstřikovacích forem. Především v případě jejich nahrazením výrobními postupy, které jsou méně nákladné a časově méně náročné.

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
staněk_2017_hp.pdfZablokované 6.105Mb PDF habilitační práce
staněk_2017_teze.pdf 2.659Mb PDF Zobrazit/otevřít teze habilitační práce
staněk_2017_op.zip 2.032Mb Neznámý Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet