Komunikace a etické aspekty péče o seniory

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Komunikace a etické aspekty péče o seniory

Zobrazit celý záznam

Thumbnail
Název: Komunikace a etické aspekty péče o seniory
Autor: Kutnohorská, Jana; Plisková, Barbora
Vedoucí:
Abstrakt: Cílem publikace „Etické aspekty péče a komunikace se seniory“ je získat orientaci v základních etických aspektech přístupu k seniorům a také orientaci ve zvláštnos- tech komunikace s touto skupinou osob. Znalosti jsou vodítkem k hlubšímu studiu jednotlivých aspektů ošetřovatelské péče o starého člověka v holistickém pří- stupu, k jeho věku, dané kultuře a k jeho vnímání péče. Dále je cílem uvědomit si specifika komunikace se starším člověkem a znát fenomény respektování jeho dů- stojnosti. Přílohou publikace jsou etické kodexy, které se týkají seniorů.The aim of the publication „Ethical aspects of care and communication with the elderly“ is to gain orientation in basic ethical aspects of approach to older people and also orientation in peculiarities of communication with this group. Basic know- ledge of these key issues should lead to a deeper study of particular aspects of nursing care of the elderly in a holistic approach, in regard with their age, their culture and their perception of care. Moreover, the aim of this text is students ́ awereness of specifics of communication with the elderly and knowledge of the phenomena of maintaining their dignity and autonomy. In appendix we can find ethical codes of conduct towards the elderly.
URI: http://hdl.handle.net/10563/41578
Datum: 2017
Dostupnost: Dostupné pro FHS UTB


Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
Komunikace_a_eticke_aspekty_pece_seniory_2017.pdfZablokované 1.538Mb PDF Plný text
Komunikace_a_et ... ece_seniory_2017-obsah.pdf 273.6Kb PDF Zobrazit/otevřít Obsah
Komunikace_a_eticke_aspekty_pece_seniory_2017.docxZablokované 271.3Kb Microsoft Word 2007 Zdrojový dokument

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet