Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy JOSEF TRÖSCH, spol. s r.o.využitím nástrojů marketingového mixu

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy JOSEF TRÖSCH, spol. s r.o.využitím nástrojů marketingového mixu

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy JOSEF TRÖSCH, spol. s r.o.využitím nástrojů marketingového mixu
Autor: Hubáčková, Helena
Vedoucí: Kozák, Vratislav
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá projektem zvýšení konkurenceschopnosti firmy JOSEF TRÖSCH, spol. s r. o. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. Teoretická část pojednává o problematice využívání marketingu a marketingového mixu jako prostředku pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy. V analytické části je charakterizována firma JOSEF TRÖSCH, následuje analýza marketingového mixu, PEST analýza, SWOT analýza a Por-terův pěti faktorový model. Na základě těchto analýz jsou v projektové části navržena opatření, která povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy JOSEF TRÖSCH a tím i zlepšení její finanční situace. Projekt je podroben nákladové a rizikové analýze
URI: http://hdl.handle.net/10563/4183
Datum: 2007-05-04
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav managementu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: A 6761


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
hubáčková_2007_dp.pdfZablokované 3.284Mb PDF
hubáčková_2007_vp.doc 53Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
hubáčková_2007_op.doc 137.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet