Kýč v literatuře pro děti pohledem učitelek mateřských škol

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Kýč v literatuře pro děti pohledem učitelek mateřských škol

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Kýč v literatuře pro děti pohledem učitelek mateřských škol
Autor: Vlašicová, Lucie
Vedoucí: Doležalová, Jana
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá tématem pohledu učitelek mateřských škol na kýč v dětské literatuře. V teoretické části řeší problematiku kýče a kýčovité literatury, popisuje její znaky a uvádí příklady takovýchto dětských knih. Dále pojednává o termínech spojených s pregramotností, vymezuje samotný pojem a nastiňuje vztahy mezi touto gramotností a dalšími typy a oblastmi gramotnosti. Také objasňuje její rozvoj u dětí předškolního věku. Poslední kapitola pak popisuje možný vliv kýčovité literatury na pregramotnost dětí a také vliv literatury na celkovou osobnost dítěte. Praktická část popisuje výzkum, jeho průběh, zpracování dat a výsledky. Výzkum je orien-tován kvalitativně a realizován pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Data jsou zpraco-vávána otevřeným kódováním. Výsledky jsou shrnuty do konečných 5 kategorií. Kromě tohoto výzkumu je zde ještě popsáno doplňkové šetření a jsou zde uvedeny jeho výsledky. Následně jsou zodpovězeny výzkumné otázky a vytvořeno celkové shrnutí.
URI: http://hdl.handle.net/10563/42863
Datum: 2017-10-11
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav školní pedagogiky
Studijní obor: Pedagogika předškolního věku
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: D 47967


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
vlašicová_2018_dp.pdf 2.575Mb PDF Zobrazit/otevřít None
vlašicová_2018_op.docx 17.61Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
vlašicová_2018_vp.docx 18.93Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet