Projekt implementace systému řízení rizik projektů ve vybrané společnosti

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Projekt implementace systému řízení rizik projektů ve vybrané společnosti

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt implementace systému řízení rizik projektů ve vybrané společnosti
Autor: Belantová, Tereza
Vedoucí: Taraba, Pavel
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá implementací systému řízení rizik projektů ve vybrané společnosti. Teoretická část diplomové práce se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů, které s řešenou problematikou souvisí, jako je riziko, obecný postup řízení rizik, dále řízení rizik projektů a teoretickou část práce završuje kapitola o proměnných ovlivňující řízení rizik projektů. Praktická část práce se věnuje analýzám rizik, jako jsou SWOT analýza, Skó-rovací metoda s mapou rizik a analýza HACCP. Na základě provedených analýz rizik, byly vypracovány návrhy opatření a doporučení ke snížení dopadu identifikovaných rizik. Celá práce je zakončena vypracovaným projektem implementace certifikovaného systému HACCP, kde je kladen důraz na časovou, rizikovou a nákladovou analýzu projektu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/43053
Datum: 2017-11-03
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav krizového řízení
Studijní obor: Bezpečnost společnosti - Specializace: Rizikové inženýrství
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 48196


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
belantová_2018_dp.pdf 3.082Mb PDF Zobrazit/otevřít None
belantová_2018_op.pdf 216.4Kb PDF Zobrazit/otevřít None
belantová_2018_vp.pdf 142.7Kb PDF Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet