Risk management vybrané firmy

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Risk management vybrané firmy

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Risk management vybrané firmy
Autor: Jílková, Petra
Vedoucí: Tomaštík, Marek
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá zhodnocením risk managementu společnosti podnikající v ob-lasti rafinerského průmyslu. Samotná analýza negativně působících hrozeb je dále apliko-vána přímo v jednom z jejích odštěpných závodů. V teoretické části jsou uvedeny a objas-něny pojmy jako riziko, risk management a analýza rizik. Praktická část poté zahrnuje po-znatky přímo z provozu konkrétní čerpací stanice, v níž bylo šetření provedeno. Na základě zjištěných informací byla provedena analýza, jež měla za cíl odhalit rizika, která nejsou v rámci risk managementu této čerpací stanice řádně ošetřena. Jelikož se jako nejvíce ne-bezpečná ukázala rizika spjatá zejména s neodpovídajícím kamerovým zabezpečením, jsou v této práci navržena opatření pro eliminaci rizik, která s tímto rizikovým faktorem souvisí.
URI: http://hdl.handle.net/10563/43055
Datum: 2017-11-03
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav krizového řízení
Studijní obor: Bezpečnost společnosti - Specializace: Rizikové inženýrství
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 48198


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
jílková_2018_dp.pdf 3.099Mb PDF Zobrazit/otevřít None
jílková_2018_op.pdf 230.9Kb PDF Zobrazit/otevřít None
jílková_2018_vp.pdf 104.2Kb PDF Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet