Projekt zlepšení spokojenosti zaměstnanců ve vybrané zubní klinice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zlepšení spokojenosti zaměstnanců ve vybrané zubní klinice

Show full item record

No preview available
Title: Projekt zlepšení spokojenosti zaměstnanců ve vybrané zubní klinice
Author: Madunická, Natália
Advisor: Bejtkovský, Jiří
Abstract: Cieľom diplomovej práce bolo vytvorenie projektu zameraného na zlepšenie spokojnosti zamestnancov vo vybranej zubnej klinike. Prvá časť diplomovej práce obsahuje teoretické poznatky z oblasti motivácie, stimulácie a spokojnosti zamestnancov a tiež formulovanie výskumných hypotéz a výskumnej otázky, ktoré sú ďalej skúmané v praktickej časti. Cie-ľom praktické časti bolo analyzovať súčasný stav spokojnosti zamestnancov vo vybranej zubní klinike. Zvolený výskumný problém bol riešený pomocou kvalitatívneho výskumu formou pološtandardizovaných interview a taktiež prostredníctvom kvantitatívneho vý-skumu, konkrétne dotazníkovým šetrením. Na základe zhodnotenie výsledkov analýzy bol vytvorený projekt zameraný na zlepšenie spokojnosti zamestnancov vo vybranej zubnej klinike. Navrhované projektové riešenie bolo rozdelené na počiatočný stav, popis projektu, ciele a akčné plány realizácie projektu. Projekt bol následne podrobený aj časovej, náklado-vej a rizikovej analýze.
URI: http://hdl.handle.net/10563/43670
Date: 2017-12-15
Availability: Bez omezení
Department: Ústav managementu a marketingu
Discipline: Management a marketing
Grade for thesis and defense: A 49131


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
madunická_2018_dp.pdf 2.771Mb PDF View/Open None
madunická_2018_op.pdf 621.6Kb PDF View/Open None
madunická_2018_vp.docx 29.81Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account