Projekt vytvoření nového produktu pro vybranou firmu a jeho zavedení na trh

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt vytvoření nového produktu pro vybranou firmu a jeho zavedení na trh

Show simple item record

dc.contributor.advisor Benyahya, Petra
dc.contributor.author Vlášková, Klára
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:02:02Z
dc.date.available 2018-07-04T15:02:02Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43676
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na projekt vytvoření nového produktu pro vybranou firmu a jeho zavedení na trh. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy související s tématem práce. V praktické části je představena vybraná firma, provedena situační analýza zahrnující PEST analýzu a Porterův model pěti sil, dále je proveden kvantitativní průzkum. V projektu jsou nejprve navrženy dva nové produkty, a sice obecný interkulturní kurz a kurz zaměřený na rozdíly mezi českou a čínskou kulturou. Následně jsou určeny cílové skupiny, vytyčeny marketingové a komunikační strategie a cíle, dále jsou představeny komunikační nástroje. Na závěr je celý projekt podroben nákladové, časové a rizikové analýze.
dc.format 120 s. (207 044).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject česko-čínské vztahy cs
dc.subject interkulturní rozdíly cs
dc.subject interkulturní vzdělávání cs
dc.subject nový produkt cs
dc.subject Czech-Chinese relations en
dc.subject intercultural differences en
dc.subject intercultural education en
dc.subject new product en
dc.title Projekt vytvoření nového produktu pro vybranou firmu a jeho zavedení na trh
dc.title.alternative The Project of Creating a New Product for the Selected Company and its Introduction to the Market
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Staňková, Pavla
dc.date.accepted 2018-05-23
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the project of of creating a new Product for the selected company and its introduction to the market. The theoretical part explains the basic terms related to the topic of this theses. The practical part includes situation analysis using the PEST analysis and the Porter´s five forces model and the results of marketing research are presented. The project part introduces two new products, one of them is a general intercultural course, the other is a course introducing Czech-Chinese cultural differences. Subsequently, target groups are identified, marketing and communication strategies and goals are set and the communication tools are presented. Cost, time and risk analyses are done in the end.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 49142
dc.date.submitted 2018-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
vlášková_2018_dp.pdf 2.429Mb PDF View/Open None
vlášková_2018_op.docx 24.54Kb Unknown View/Open None
vlášková_2018_vp.docx 24.03Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account