Dopravní zabezpečení evakuace pacientů ze zdravotnického zařízení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Dopravní zabezpečení evakuace pacientů ze zdravotnického zařízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomek, Miroslav
dc.contributor.author Nováková, Edita
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:28Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:28Z
dc.date.issued 2018-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44049
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá dopravním zabezpečením evakuace pacientů ze zdravotnického zařízení. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V části teoretické jsou popsány dopravní prostředky, které se využívají při evakuaci zdravotnického zařízení, dále jsou definovány základní pojmy v oblasti evakuace a uvedeny příklady reálných evakuací zdravotnických zařízení u nás i ve světě. Praktická část je zaměřena na analýzu vybraného zdravotnického zařízení. Součástí jsou návrhy evakuačních tras z Uherskohradišťské nemocnice do okolních nemocnic, výpočet celkové doby přepravy pacientů při evakuaci, navrhnutí možných zlepšení a je aplikována metoda SWOT analýzy.
dc.format 82 s. (99 858 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject doprava cs
dc.subject evakuace cs
dc.subject riziko cs
dc.subject pacient cs
dc.subject zabezpečení cs
dc.subject zařízení cs
dc.subject zdravotnictví cs
dc.subject safety en
dc.subject transportation en
dc.subject evacuation en
dc.subject risk en
dc.subject patient en
dc.subject security en
dc.subject equipment en
dc.subject healthcare en
dc.title Dopravní zabezpečení evakuace pacientů ze zdravotnického zařízení
dc.title.alternative Traffic Ensuring of Evacuation of Patients from Medical Facility
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kyselák, Jan
dc.date.accepted 2019-06-05
dc.description.abstract-translated The dissertation deals with patient's evacuation traffic ensuring from medical facility. The work is divided into two parts, theoretical part and practical part. Means of transport which are used during evacuation of medical facility are described in theoretical part. Furthermore, there are defined basic terms in the field of evacuation and stated examples of medical facility evacuation both in Czech Republic and in the world. Practical part is focused analysis of specified medical facility. Drafts of evacuation routes from Uherskohradišťská hospital to surrounding hospitals, total transport time calculation, possible improvements proposal are included and method SWOT is applied.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-discipline Security of Society en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-program Security of Society en
dc.identifier.stag 51042
dc.date.submitted 2019-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
nováková_2019_dp.pdf 8.025Mb PDF View/Open None
nováková_2019_op.pdf 223.9Kb PDF View/Open None
nováková_2019_vp.pdf 394.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account