Ageismus

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Ageismus

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Ageismus
Autor: Zaňátová, Kateřina
Vedoucí: Martinková, Vlasta
Abstrakt: V mé bakalářské práci se zabývám problematikou ageismu, nebo-li diskriminací vůči jedinci či skupině na podkladě vyššího věku. Práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části jsem uvedla, jaký je postoj společnosti ke stárnutí, co je to stáří, stárnutí, jaké jsou teorie stárnutí a jaké jsou jeho důsledky. Pod pojmem stáří je zahrnuto biologické stárnutí, psychické stárnutí a s tím související vznik depresí ve stáří. Do sociálního stárnutí jsem zahrnula modely adaptace na stáří a odchod do důchodu. V hlavní části teorie se zabývám samotným ageismem. Co je to ageismus, deset hlavních bodů shrnujících předsudky, dopad předsudků na chování společnosti, vztah ageismu k vlastnímu sebepojetí stárnoucího člověka a jak může být ageismus zmírňován. V závěru jsem uvedla cíle a hypotézy, které chci ověřit dotazníkovým šetřením. V praktické části jsou uvedeny metody průzkumu pro ověření hypotéz a cílů. Jsou zde vyhodnoceny dva typy dotazníků. První z nich byl určen pro žáky ve věku 15 - 16 let a druhý seniorům nad 65 let. V závěru jsem zhodnotila, zda se mé hypotézy potvrdily.
URI: http://hdl.handle.net/10563/4563
Datum: 2007-05-31
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav zdravotnických studií
Studijní obor: Všeobecná sestra
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 6622


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
zaňátová_2007_bp.pdf 3.977Mb PDF Zobrazit/otevřít
zaňátová_2007_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
zaňátová_2007_op.doc 50.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet