Projekt online marketingové komunikace Valašského muzea v přírodě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt online marketingové komunikace Valašského muzea v přírodě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čada, Jan
dc.contributor.author Střelecký, Petr
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:42Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:42Z
dc.date.issued 2018-12-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45816
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na projekt online marketingové komunikace Valašského muzea v přírodě, přičemž teoretická část práce se zabývá podstatou, trendy a samotnými nástroji online marketingové komunikace. Práce se zaměřuje na internetový marketing ve vyhledávači a sociálními sítěmi na základě potřeb muzea. Práce je dále rozdělena na analytickou a projektovou část. V analytické části je charakterizováno muzeum, jeho cíle a cílové skupiny. Tato část také analyzuje současný stav online marketingové komunikace za pomocí situačních analýz SWOT, PESTEL a Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil. Následuje projektová část, která vyplývá z poznatků analytické části. Významem této části je návrh projektu komunikační kampaně "propagace online vstupného", u které je provedena nákladová, riziková a časová analýza.
dc.format 116s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální sítě cs
dc.subject Reklama ve vyhledávačích cs
dc.subject Online marketingová komunikace cs
dc.subject SWOT ana-lýza cs
dc.subject PESTEL analýza cs
dc.subject Porterova analýza 5ti konkurenčních sil cs
dc.subject SEO cs
dc.subject Social Media en
dc.subject Search Engine Advertising en
dc.subject Online Marketing Communication en
dc.subject SWOT Analysis en
dc.subject PESTEL Analysis en
dc.subject Porter's Five Forces Analysis en
dc.subject SEO en
dc.title Projekt online marketingové komunikace Valašského muzea v přírodě
dc.title.alternative The Project Online Marketing Communication of Valašské muzeum v přírodě
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bejtkovský, Jiří
dc.date.accepted 2019-05-29
dc.description.abstract-translated The master thesis is focusing on a project of marketing communication in Valašské mu-seum v přírodě, the theoretical part of the thesis deals with the principle, trends and the actual tools of online marketing communication. The thesis is focused on internet mar-keting in search engine and social media based on the needs of the museum. The Thesis is further divided in to analytical and project part. In the analytical part we define the museum, it's goals and target groups. This section analyses current stage of the online market-ing communication in the museum by situational analysis as SWOT, PESTEL and by Por-ter's five forces. Following by the project section, which is based on the analytical sec-tion and the purpose of this part is to design a project of communication campaign "online ticket propagation". At last we submitted the project to cost, risk and time analy-sis.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 49113
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2019-04-16


Files in this item

Files Size Format View Description
střelecký_2019_dp.pdf 3.520Mb PDF View/Open None
střelecký_2019_op.docx 29.81Kb Unknown View/Open None
střelecký_2019_vp.docx 26.30Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account