Netradiční druhy potravin - jejich význam, vlastnosti a využití

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Netradiční druhy potravin - jejich význam, vlastnosti a využití

Zobrazit celý záznam

Thumbnail
Název: Netradiční druhy potravin - jejich význam, vlastnosti a využití
Autor: Mlček, Jiří
ISBN: 978-80-7454-908-3
URI: http://hdl.handle.net/10563/45907
Datum: 2020-04
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Počet stran:
Dostupnost: Doktorské teze jsou přístupné elektronicky pouze v rámci univerzity.


Abstrakt:

V současné době je velmi významným tématem mnoha vědeckých týmů hledání alternativních zdrojů výživy a to z důvodu neustále se zvyšujících nároků konzumentů na kvalitu, nutriční složení, široký sortiment potravin a taktéž z důvodu nárůstu světové populace a civilizačních onemocnění. Zvedá se tak poptávka po minoritních, méně známých, netradičních či nových druzích rostlinných nebo živočišných produktů. Jsou to druhy, které nejsou v naší společnosti příliš známé, nebo druhy, které se s vývojem zemědělské výroby dostaly v minulých desetiletích do pozadí. Tyto netradiční potraviny však přinášejí nový benefit – velmi významný zdroj vitamínů, minerálních látek, vlákniny, enzymů, dalších bioaktivních a jiných látek, ve většině případů s obsahy daleko vyššími než nalezneme u běžných potravin. Do netradičních druhů potravin pak řadíme netradiční druhy ovoce s mnohdy unikátním složením, jedlý hmyz s vhodným složením, ekonomickým a ekologickým benefitem oproti chovu hospodářských zvířat, dále jedlé květy příp. další komodity. Dalšími přednostmi netradičních rostlinných druhů a jedlých druhů hmyzu je jejich značná přizpůsobivost, nenáročnost na podmínky prostředí, široká druhová rozmanitost a různé způsoby zpracování a v současnosti velmi vysoký aplikační potenciál v potravinářství, farmacii, kosmetice aj. odvětvích. Oblast vědeckého zájmu je pak zaměřena na chemické složení, použití různých metod při stanovení složek, technologické parametry, senzorické vlastnosti, změny při skladování, zpracování, srovnávání jednotlivých druhů a kultivarů, porovnávání s konvenčními potravinami, sledování vzájemných vztahů mezi bioaktivními složkami a antioxidačním působením, porovnávání lokalit z hlediska složení, sledování vlivu klimatických faktorů, faktorů chovu, bezpečnosti, doby sklizně aj. Značná část obsahu předkládaných tezí byla publikována ve vědeckých časopisech uvedených v databázích WoS a SCOPUS. Zájem o tyto výsledky vědecké činnosti se pak odrážejí zejména v citovatelnosti jednotlivých publikací a vytváří předpoklad pro další rozvoj oblasti potravinářství, výživy či příbuzných oborů zajišťovaných Fakultou technologickou UTB ve Zlíně.

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
mlček_2020_teze.pdf 2.313Mb PDF Zobrazit/otevřít profesorské teze

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet