Syntéza a supramolekulární chování multitopických ligandů na bázi kubanu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Syntéza a supramolekulární chování multitopických ligandů na bázi kubanu

Show full item record

Thumbnail
Title: Syntéza a supramolekulární chování multitopických ligandů na bázi kubanu
Author: Jelínková, Kristýna
ISBN: 978-80-7454-953-3
URI: http://hdl.handle.net/10563/45939
Date: 2016-09-01
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 46
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Multitopické ligandy mohou vázat na svá vazebná místa různé makrocykly a díky interakcím mezi různými druhy hostitelských molekul mohou vykazovat velmi zajímavé vazebné chování. Proto se předložená disertační práce zabývá přípravou a především studiem supramolekulárních vlastností zejména tritopických kubanových ligandů. Dále jsme hledali vhodnou klecovou strukturu pro tvorbu inkluzního komplexu s CB6. Nejprve byl připraven 1,4-diaminokuban dihydrochlorid a následně 2,6-disubstituovaný derivát spiro[3.3]heptanu, který má menší efektivní poloměr v rovině kolmé na osu ligandu než kubanová klec. Experimentálně bylo ověřeno, že kubanová klec je pro CB6 příliš objemná. Naproti tomu ligand odvozený od spiro[3.3]heptanu komplex s CB6 tvoří. Také bylo připraveno šest modelových (benz)imidazoliových ligandů s adamantanovým vazebným místem. Všech šest jednovazebných ligandů tvoří komplexy s "alfa"-, "beta"-, "gama"-CD, i s CB7 a CB8 se stechiometrií 1:1. Byla také potvrzena selektivita CB7/CB8 vůči ligandu s 3,5-dimethyladamantanovým substituentem. Následovala příprava tří tritopických bisimidazoliových kubanových ligandů obsahujících jedno centrální kubanové a dvě terminální adamantanová vazebná místa. Studium jejich supramolekulárních vlastností ukázalo, že všechny tři tritopické ligandy shodně vážou dva "beta"-CD, jeden "gama"-CD a dva CB8. Nejvýznamnější rozdíly v chování ligandů byly pozorovány v systémech obsahujících CB7. Kromě repulzivních interakcí mezi portály CBn byly pozorovány i případy, kdy uspořádání komplexu bylo podmíněno atraktivními interakcemi mezi CB7 a gama-CD. Výsledky této práce mohou být využity při návrhu vazebného motivu pro CB6, nových multitopických ligandů či vazebných motivů vhodných pro .-CD.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
jelínková_2020_teze.pdf 5.003Mb PDF View/Open
jelínková_2020_dp.pdf 8.758Mb PDF View/Open None
jelínková_2020_op.zip 1.262Mb application/zip View/Open None
jelínková_2020_vp.pdf 582.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account