Vibroakustické vlastnosti pórovitých materiálů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vibroakustické vlastnosti pórovitých materiálů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vašina, Martin
dc.contributor.author Měchura, Jaroslav
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:24:19Z
dc.date.available 2010-07-13T12:24:19Z
dc.date.issued 2006-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/465
dc.description.abstract Cílem mé práce bylo změřit vibroakustické vlastnosti měkkých lehčených polyuretanů. Byl změřen absorpční koeficient a přenosový útlum, které kvantitativně popisují vibroakustické vlastnosti. Byla měřena i pórovitost objemovou metodou a zkoumán její vliv na obě veličiny.Strategický význam má pro absorpční koeficient a přenosový útlum pórovitost a tloušťka vzorku. Důležitým faktorem je také porovnat, jak se mění přenosový útlum, když na vzorek působíme silou prostředbitctvím závaží různých hmotností. U absorpčního koeficientu bylo porovnáváno, jak se mění jeho hodnota, když je vzorek v trubici umístěn u stěny a s rozdílnou vzduchovou mezerou. Pórovitost byla měřena objemovou metodou. cs
dc.format 69 s., 19 s. cs
dc.format.extent 3232884 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject absorpční koeficient cs
dc.subject přenosový útlum cs
dc.subject pórovitost cs
dc.subject polyuretany cs
dc.subject absorption coefficient en
dc.subject transmition damping en
dc.subject porosity en
dc.subject polyurethans en
dc.title Vibroakustické vlastnosti pórovitých materiálů cs
dc.title.alternative Vibroacoustic properties of porosity materials en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Lapčíková, Barbora
dc.date.accepted 2006-06-13
dc.description.abstract-translated The aims of thesis is measurement vibroacoustic properties by soft porous cellular polyurethans.I measured absorption coefficient and transmition damping, which quantitatively detailing of acoustic properties of the porous materials. The main point for absorption coefficient and transmition damping has porosity and thickness sample. The important factor is further confronted, how the transmition damping is changed, when we would exert on the sample by force via weihgt of different masses. I would confront at the absorption coefficent, how the value changes, when tha samples are placed in the microphone impedance tube athe wall and with different thichness air passage between sample and piston. The porosity was measured by volume method. en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/197 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Materials Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 4320
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
měchura_2006_dp.pdf 3.083Mb PDF View/Open
měchura_2006_vp.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open
měchura_2006_op.doc 31Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account