Stanovení pesticidů v environmentálním prostředí pomocí kapalinové chromatografie

DSpace Repository

Language: English čeština 

Stanovení pesticidů v environmentálním prostředí pomocí kapalinové chromatografie

Show full item record

No preview available
Title: Stanovení pesticidů v environmentálním prostředí pomocí kapalinové chromatografie
Author: Vachová, Barbora
Advisor: Vinter, Štěpán
Abstract: Pesticidy jsou látky chemického nebo biologického charakteru, které jsou využívány proti rostlinným i živočišným škůdcům. Ovlivňují životní pochody v organismech, proto můžou při nevhodném či nadměrném použití představují riziko pro všechny složky životního prostředí i lidský organismus. Největší riziko pro člověka i živočichy pak představuje chronické působení pesticidů, proto je potřeba vyvíjet nové a dostupné metody pro monitoring jejich obsahu a transportu v různých složkách životního prostředí. Tato diplomová práce se zabývá třemi chloracetanilidovými pesticidy a jejich metabolity OA a ESA a třemi pesticidy jiného chemického složení, tebuconazolem, methiocarbem a chlorpyrifosem. Součástí práce je jejich extrakce z vody a půdy pomocí extrakce na pevné fázi a QuEChERS, jak z reálných vzorků, tak laboratorních experimentů a jejich stanovení kapalinovou chromatografií s detekcí v ultrafialové oblasti pomocí detektoru diodového pole. V modelovém 28denním laboratorním experimentu částečně docházelo k degradaci vybraných pesticidů ve vodě a v půdě, přičemž stanovené koncentrace byly nízké v koncentracích desítek ?g/kg. Stanovený obsah pesticidů v reálných vzorcích nebyl vysoký, všechna stanovení byla pod 1 mg/kg. Ve vodách i půdách byl stanoven menší obsah pesticidů než jejich metabolitů.
URI: http://hdl.handle.net/10563/47299
Date: 2020-12-31
Availability: Bez omezení
Department: Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
Discipline: Environmentální inženýrství
Grade for thesis and defense: A 59576


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
vachová_2021_dp.pdf 3.205Mb PDF View/Open None
vachová_2021_op.docx 81.81Kb Unknown View/Open None
vachová_2021_vp.pdf 241.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account