Stanovení pesticidů v environmentálním prostředí pomocí kapalinové chromatografie

DSpace Repository

Language: English čeština 

Stanovení pesticidů v environmentálním prostředí pomocí kapalinové chromatografie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vinter, Štěpán
dc.contributor.author Vachová, Barbora
dc.date.accessioned 2021-07-26T07:17:58Z
dc.date.available 2021-07-26T07:17:58Z
dc.date.issued 2020-12-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/47299
dc.description.abstract Pesticidy jsou látky chemického nebo biologického charakteru, které jsou využívány proti rostlinným i živočišným škůdcům. Ovlivňují životní pochody v organismech, proto můžou při nevhodném či nadměrném použití představují riziko pro všechny složky životního prostředí i lidský organismus. Největší riziko pro člověka i živočichy pak představuje chronické působení pesticidů, proto je potřeba vyvíjet nové a dostupné metody pro monitoring jejich obsahu a transportu v různých složkách životního prostředí. Tato diplomová práce se zabývá třemi chloracetanilidovými pesticidy a jejich metabolity OA a ESA a třemi pesticidy jiného chemického složení, tebuconazolem, methiocarbem a chlorpyrifosem. Součástí práce je jejich extrakce z vody a půdy pomocí extrakce na pevné fázi a QuEChERS, jak z reálných vzorků, tak laboratorních experimentů a jejich stanovení kapalinovou chromatografií s detekcí v ultrafialové oblasti pomocí detektoru diodového pole. V modelovém 28denním laboratorním experimentu částečně docházelo k degradaci vybraných pesticidů ve vodě a v půdě, přičemž stanovené koncentrace byly nízké v koncentracích desítek ?g/kg. Stanovený obsah pesticidů v reálných vzorcích nebyl vysoký, všechna stanovení byla pod 1 mg/kg. Ve vodách i půdách byl stanoven menší obsah pesticidů než jejich metabolitů.
dc.format 107 s. (127 522 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pesticidy cs
dc.subject extrakce na pevné fázi cs
dc.subject QuEChERS cs
dc.subject zemědělská půda cs
dc.subject povrchová voda cs
dc.subject podzemní voda cs
dc.subject optimalizace cs
dc.subject HPLC - DAD cs
dc.subject kapalinová chromatografie cs
dc.subject pesticides en
dc.subject solid phase extraction en
dc.subject QuEChERS en
dc.subject agricultural land en
dc.subject surface water en
dc.subject groundwater en
dc.subject optimalization en
dc.subject HPLC - DAD en
dc.subject liquid chromatography en
dc.title Stanovení pesticidů v environmentálním prostředí pomocí kapalinové chromatografie
dc.title.alternative Determination of pesticides in the environment using liquid chromatography
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šenkárová, Lenka
dc.date.accepted 2021-06-09
dc.description.abstract-translated Pesticides are substances of a chemical or biological nature that are used against plant and animal pests. They affect life processes in organisms to pose a risk to all components of the environment and the human body if used inappropriately or excessively. The most significant risk for humans and animals is the chronic effects of pesticides, so it is necessary to develop new and available methods for monitoring their content and transport in various environmental components. This diploma thesis deals with three chloracetanilide pesticides, their metabolites OA and ESA, and three pesticides with different chemical composition, tebuconazole, methiocarb and chlorpyrifos. Part of the work is their extraction from water and soil using solid phase extraction and QuECheRS, both from real samples and laboratory experiments and their determination by liquid chromatography with detection in the ultraviolet region using a diode array detector. A model 28-day laboratory experiment showed the partial degradation of selected pesticides in water and soil, where the determined concentrations were in the units of tens of ?g/kg. The determined content of pesticides in real samples was not high. All determinations were below 1 mg/kg. The lower levels of pesticides than their metabolites were determined in water and soil.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Environmentální inženýrství cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Environmentální inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Environmental Engineering en
dc.identifier.stag 59576
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2021-05-17


Files in this item

Files Size Format View Description
vachová_2021_dp.pdf 3.205Mb PDF View/Open None
vachová_2021_op.docx 81.81Kb Unknown View/Open None
vachová_2021_vp.pdf 241.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account