Automatický míchač nápojů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Automatický míchač nápojů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolinay, Jan
dc.contributor.author Horváth, Aleš
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:54:26Z
dc.date.available 2021-07-26T10:54:26Z
dc.date.issued 2019-11-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/47874
dc.description.abstract Cílem práce bylo sestavit zařízení pro automatické míchání nápojů. Řídicí systém zajištuje dávkování obsahu nádrže do kelímku, ovládání výběru druhu nápoje pomocí enkodéru, čištění jednotlivých nádrží, zavodňování při doplnění nádrže a osvětlení nádrží. Samostatné nalévání jednotlivých druhů nápojů a kompletní možnosti lze kontrolovat a sledovat pomocí LCD displeje. Dále je realizován automatický posuv sklenice pod určitou nádrž, automatická kalibrace posuvníku na výchozí pozici při zapnutí zařízení i po zvolení míchaného drinku. Tento posuv je realizován pomocí krokového motoru a ozubeného řemenu. Systém je vytvořen na platformě Arduino z důvodu lehkosti programování a připojování dalších periferií. Zařízení bylo podrobeno delšímu testování a funguje dle očekávání.
dc.format 53 s. (40 873 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Arduino cs
dc.subject řídicí systém cs
dc.subject míchač cs
dc.subject nápoj cs
dc.subject dávkování cs
dc.subject pojezd cs
dc.subject nádrž cs
dc.subject posuvník cs
dc.subject Arduino en
dc.subject control system en
dc.subject mixer en
dc.subject drink en
dc.subject dosage en
dc.subject gear en
dc.subject tank en
dc.subject slider en
dc.title Automatický míchač nápojů
dc.title.alternative An Automatic Drink Maker
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátil, Pavel
dc.date.accepted 2020-08-27
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis was to assemble a device for automatic mixing of drinks. The control system ensures dosing of the contents of the tank into the cup, control of the selection of the type of beverage by means of an encoder, cleaning of individual tanks, irrigation when refilling the tank and lighting of the tanks. Separate pouring of individual types of drinks and complete options can be controlled and monitored using the LCD display. Furthermore, there is an automatic sliding of the cup under a certain tank, automatic calibration of the slider starting position when the device is switched on and after selecting the mixed drink. This positioning is implemented using a stepper motor and a toothed belt. The system is based on the Arduino platform because of the ease of programming and connecting other peripherals. The device has been tested for a long period of time and it works as expected.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Softwarové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Software Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 54272
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2020-08-10


Files in this item

Files Size Format View Description
horváth_2020_dp.pdf 3.524Mb PDF View/Open None
horváth_2020_op.pdf 113.2Kb PDF View/Open None
horváth_2020_vp.pdf 117.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account