Euler - průvodce v češtině

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Euler - průvodce v češtině

Show simple item record

dc.contributor.advisor Perůtka, Karel cs
dc.contributor.author Kreizlová, Zuzana cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T06:11:37Z
dc.date.available 2010-07-16T06:11:37Z
dc.date.issued 2007-05-25 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4836
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá realizací českého průvodce k programu Euler, který je volně dostupnou alternativou komerčního softwaru Matlab. Hlavním cílem je vytvořit informačně uspokojující a uživatelsky příjemné www stránky, které obsahují překlad větší části originální dokumentace k programu. Druhou částí je vytvoření prezentace pro Microsoft PowerPoint, jejímž účelem je představit program Euler a stručně demonstrovat jeho základní možnosti. Obě části mají sloužit případným zájemcům o práci s tímto programem k základní orientaci v programu a poskytnout dostatečný základ pro efektivní práci s tímto softwarem. cs
dc.format 75 s. cs
dc.format.extent 1698995 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Euler en
dc.subject Matlab en
dc.subject Internet en
dc.subject programming of www pages en
dc.subject HTML en
dc.subject CSS en
dc.subject XML en
dc.subject XHTML en
dc.subject PHP en
dc.subject Euler cs
dc.subject Matlab cs
dc.subject internet cs
dc.subject tvorba www cs
dc.subject HTML cs
dc.subject CSS cs
dc.subject XML cs
dc.subject XHTML cs
dc.subject PHP cs
dc.title Euler - průvodce v češtině cs
dc.title.alternative Euler - Czech guide en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátil, Petr cs
dc.date.accepted 2007-06-21 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the realization of Czech guide for Euler program. Euler is freely available alternative software for commercial MATLAB software. The main aim was to create user-friendly WWW pages with satisfactory amount of information which contain almost all information from original documentation for the program. In second part of this work, the MS PowerPoint presentation was created. Its purpose is to introduce the Euler program and shortly demonstrate its basic potential. Both parts are to be instrumental for appropriate persons interested in work with this program with basic orientation in the program and to afford sufficient base for effective work with this software. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6244
dc.date.assigned 2007-02-13 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject příručky cs
local.subject handbooks and manuals en


Files in this item

Files Size Format View
kreizlová_2007_bp.pdf 1.620Mb PDF View/Open
kreizlová_2007_vp.doc 297.5Kb Microsoft Word View/Open
kreizlová_2007_op.doc 291Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account