Profesní identita učitelky mateřské školy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Profesní identita učitelky mateřské školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukášová, Hana
dc.contributor.author Podešvová, Tereza
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:58:19Z
dc.date.available 2021-07-26T10:58:19Z
dc.date.issued 2020-10-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/49603
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vybranými charakteristikami profesní identity učitelky v mateřské škole. Cílem teoretické části je představit pojem profesní identity a vymezit faktory, které ji charakterizují. Praktická část byla realizována prostřednictvím výzkumného designu kvalitativní případové studie s využitím triangulace metod sběru dat životního příběhu, polostrukturovaného interview a životní křivky učitelky v mateřské škole. Získaná data byla vyhodnocena prostřednictvím otevřeného kódování. Na základě vzniklých kódů byly vytvořeny kategorie, které souvisí s charakteristikami profesní identity učitelky v mateřské škole. V závěru práce jsou představeny výsledky výzkumu, z nichž nejzajímavější je, že učitelka na základě profesní sebereflexe a aktivním sebevzděláváním rozvíjí svou profesní identitu.
dc.format 119 s. (204 380 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject profese učitelky v mateřské škole cs
dc.subject profesní identita cs
dc.subject profesní sebereflexe cs
dc.subject mobbing cs
dc.subject profesní příběh cs
dc.subject profession of kindergarten teacher en
dc.subject professional identity en
dc.subject professional self-reflection en
dc.subject mobbing en
dc.subject professional story en
dc.title Profesní identita učitelky mateřské školy
dc.title.alternative Professional identity of a kindergarten teacher
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Gavora, Peter
dc.date.accepted 2021-06-03
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with selected characteristics of the professional identity of the teacher in a kindergarten. The aim of the theoretical part is to introduce the concept of professional identity and to define the factors that characterize it. The practical part was realized through the research design of a qualitative case study using triangulation of life story data collection methods, a semi-structured interview and the life curve of the kindergarten teacher. The collected data were evaluated by open coding. Based on the resulting codes, categories were created that are related to the characteristics of the professional identity of the kindergarten teacher. At the end of the thesis, the results of the research are presented, the most interesting of which is that the teacher develops her professional identity on the basis of professional self-reflection and active self-education.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Pedagogika předškolního věku cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 57127
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2021-04-23


Files in this item

Files Size Format View Description
podešvová_2021_dp.pdf 3.758Mb PDF View/Open None
podešvová_2021_op.docx 19.16Kb Unknown View/Open None
podešvová_2021_vp.docx 18.49Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account