Řízení režijních nákladů z pohledu chování nákladů a variability nákladových skupin ve výrobních firmách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Řízení režijních nákladů z pohledu chování nákladů a variability nákladových skupin ve výrobních firmách

Show full item record

Thumbnail
Title: Řízení režijních nákladů z pohledu chování nákladů a variability nákladových skupin ve výrobních firmách
Author: Novák, Petr
ISBN: 978-80-7454-824-6
URI: http://hdl.handle.net/10563/50100
Date: 2019-02-26
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 88
Availability: Teze habilitační práce jsou přístupné veřejně v tištěné podobě v Knihovně UTB. Plný text práce je přístupný elektronicky pouze v rámci univerzity.


Abstrakt:

Habilitační práce se zabývá problematikou řízení režijních nákladů z pohledu jejich chování a variability nákladových skupin ve výrobních firmách v České republice a shrnuje výsledky kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Cílem práce je zpracovat analýzu současného přístupu firem k řízení režijních nákladů a toho, jak se ve firmách promítají nové poznatky a přístupy o chování nákladů ve využívaných manažerských a nákladových systémech, a tím přispět k prohloubení poznání o chování režijních nákladů výrobních firem v závislosti na vybraných faktorech. Kvantitativní výzkum byl uskutečněn v letech 2014-2015 a byl zaměřen na způsob a úroveň řízení nákladů ve firmách s akcentem na režijní náklady, jejich sledování, vnímání a posuzování. Následně byl proveden kvalitativní výzkum formou případových studií ve vybraných výrobních firmách, který byl zacílen na zkoumání a zjišťování závislosti chování nákladů a ověřování variability režijních nákladů, včetně jejich regresního modelování, vzhledem k různým faktorům i mimo standardní objem produkce. Dílčím cílem bylo také otestovat model zkoumání nákladů, kterým by bylo možné zjišťovat, zda se náklady především režijního charakteru chovají jako strnulé a vykazují znaky asymetrického chování vůči měnícím se faktorům.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
Novak_Teze_habilitacni_prace_2019.pdfBlocked 2.150Mb PDF
op_posudek_Novák_Bartoš.pdfBlocked 1.010Mb PDF
op_posudek_Novák_Král.pdfBlocked 913.9Kb PDF
op_posudek_Novák_Krištofík.pdfBlocked 85.01Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account