Řízení režijních nákladů z pohledu chování nákladů a variability nákladových skupin ve výrobních firmách

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Řízení režijních nákladů z pohledu chování nákladů a variability nákladových skupin ve výrobních firmách

Zobrazit celý záznam

Thumbnail
Název: Řízení režijních nákladů z pohledu chování nákladů a variability nákladových skupin ve výrobních firmách
Autor: Novák, Petr
ISBN: 978-80-7454-824-6
URI: http://hdl.handle.net/10563/50100
Datum: 2019-02-26
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Počet stran: 88
Dostupnost: Teze habilitační práce jsou přístupné veřejně v tištěné podobě v Knihovně UTB. Plný text práce je přístupný elektronicky pouze v rámci univerzity.


Abstrakt:

Habilitační práce se zabývá problematikou řízení režijních nákladů z pohledu jejich chování a variability nákladových skupin ve výrobních firmách v České republice a shrnuje výsledky kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Cílem práce je zpracovat analýzu současného přístupu firem k řízení režijních nákladů a toho, jak se ve firmách promítají nové poznatky a přístupy o chování nákladů ve využívaných manažerských a nákladových systémech, a tím přispět k prohloubení poznání o chování režijních nákladů výrobních firem v závislosti na vybraných faktorech. Kvantitativní výzkum byl uskutečněn v letech 2014-2015 a byl zaměřen na způsob a úroveň řízení nákladů ve firmách s akcentem na režijní náklady, jejich sledování, vnímání a posuzování. Následně byl proveden kvalitativní výzkum formou případových studií ve vybraných výrobních firmách, který byl zacílen na zkoumání a zjišťování závislosti chování nákladů a ověřování variability režijních nákladů, včetně jejich regresního modelování, vzhledem k různým faktorům i mimo standardní objem produkce. Dílčím cílem bylo také otestovat model zkoumání nákladů, kterým by bylo možné zjišťovat, zda se náklady především režijního charakteru chovají jako strnulé a vykazují znaky asymetrického chování vůči měnícím se faktorům.

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
Novak_Teze_habilitacni_prace_2019.pdfZablokované 2.150Mb PDF
op_posudek_Novák_Bartoš.pdfZablokované 1.010Mb PDF
op_posudek_Novák_Král.pdfZablokované 913.9Kb PDF
op_posudek_Novák_Krištofík.pdfZablokované 85.01Kb PDF

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet