Využití Soustavy řízení Baťa pro formování kultury v organizacích

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití Soustavy řízení Baťa pro formování kultury v organizacích

Show full item record

Thumbnail
Title: Využití Soustavy řízení Baťa pro formování kultury v organizacích
Author: Končitíková, Gabriela
ISBN: 978-80-7678-068-2
URI: http://hdl.handle.net/10563/50298
Date: 2010-07-14
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 47
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Předložená dizertační práce se věnuje tématu využití zásad Baťovy soustavy řízení pro formování kultury organizací. Baťova soustava řízení je souhrnný název pro zásady řízení a rozvoje firmy Baťa, a. s., do roku 1939. Tyto zásady byly převážně rozvíjeny zakladatelem firmy, Tomášem Baťou a jeho spolupracovníky. Všeobecně je Baťova soustava řízení považována za fenomén své doby, zároveň někteří odborníci, vědci i podnikatelé hovoří o jejím přesahu pro současnost a nadčasovosti. Téma práce tak bylo zvoleno na základě sledování dlouhodobého trendu firem o snahu aplikovat jednotlivé prvky z firemní kultury Baťa do své podnikatelské činnosti. Hlavním cílem disertační práce je vytvořit nástroj pro posouzení připravenosti firem na transformaci firemní kultury podle filozofie Baťa a ověřit jeho funkčnost. Práce je rozdělená do dvou výzkumných rovin. Připravenost byla hodnocena prostřednictvím případových studií a na základě dotazníkového šetření. To bylo rozděleno do tří výše zmíněných částí a to tedy - osobnost lídra, vztah zaměstnavatel - zaměstnanec, vliv triangulačního modelu. Dotazníkového šetření se účastnili lídři firem, které projevily zájem o transformaci firemní kultury. Následně bylo uskutečněno dotazníkové šetření také mezi zaměstnanci vybraných firem. Pozornost byla věnována skutečnosti, zda lídři i jejich zaměstnanci považují za důležité jednotlivé části modelu firemní kultury Baťa a jak je nahlíženo na emoční stabilitu, která byla cílem firemní kultury Baťa. Výzkumu se účastnilo celkem 7 firem a 295 zaměstnanců. Na základě výzkumu byl vytvořen výsledný model, který testuje připravenost současných firem na transformaci firemní kultury Baťa. Výsledný model hodnotí vnímání postavení důležitosti lídra ve firemní kultuře a firemních hodnotách, postavení vztahu zaměstnanec - zaměstnavatel a důležitost triangulačního modelu pro posílení emoční stability zaměstnanců. Přínosem práce je vytvoření prvního modelu, podle kterého je možné aplikovat principy Baťovy soustavy řízení do současných českých firem.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
Gabriela_Koncit ... _disertacní_prace_2022.pdf 2.086Mb PDF View/Open
končitíková_2022_dp.pdf 899.8Kb PDF View/Open None
končitíková_2022_op.pdf 794.3Kb PDF View/Open None
končitíková_2022_op.pdf 0bytes PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account